Firlito baɗal Gollal : Ɓirde

Timmuɗe

Timmungal tataɓal daande baɗowal

 • Mi Ɓirii
 • A Ɓirii
 • O Ɓirii
 • En Ɓirii
 • Min Ɓirii
 • On Ɓirii
 • Ɓe Ɓirii

Timmungal ɗimmal daande baɗowal

 • Ɓir-mi / Miin Ɓiri / Mbeɗe Ɓiri
 • Ɓir-ɗaa / Aan Ɓiri / Aɗa Ɓiri
 • O Ɓiri / Kaŋko Ɓiri / Ombo Ɓiri
 • Ɓir-ɗen / Enen Ɓiri / Eɗen Ɓiri
 • Min Ɓiri / Minen Ɓiri / Emin Ɓiri
 • Ɓir-ɗon / Onon Ɓiri / Oɗon Ɓiri
 • Ɓe Ɓiri / Kamɓe Ɓiri / Eɓe Ɓiri

Timmungal gadanal daande baɗowal

 • Mi Ɓir
 • A Ɓir
 • O Ɓir
 • En Ɓir
 • Min Ɓir
 • On Ɓir
 • Ɓe Ɓir

Jogorɗe

Jogorngal nayaɓal daande baɗowal

 • Miin Ɓirata
 • Aan Ɓirata
 • Kaŋko Ɓirata
 • Enen Ɓirata
 • Minen Ɓirata
 • Onon Ɓirata
 • Kamɓe Ɓirata

Jogorngal tataɓal daande baɗowal

 • Mi Ɓirat
 • A Ɓirat
 • O Ɓirat
 • En Ɓirat
 • Min Ɓirat
 • On Ɓirat
 • Ɓe Ɓirat

Jogorngal ɗimmal daande baɗowal

 • Mi Ɓira
 • Ɓiraa
 • O Ɓira
 • Ɓiren
 • Min Ɓira
 • Ɓiron
 • Ɓe Ɓira

Jogorngal gadanal daande baɗowal

 • Yo mi Ɓir
 • Yo a Ɓir
 • Yo o Ɓir
 • Yo en Ɓir
 • Yo min Ɓir
 • Yo on Ɓir
 • Yo ɓe Ɓir

Inɗe

Mbele ɗee inɗe ina ngoodi?

Ɓiroowo - Ɓirooɓe - Ɓirɗo - Ɓirɓe - Ɓirirgal - Ɓirirɗe - Ɓiral - Ɓire - Ɓirgol - Ɓirli - Ɓirol - Ɓiri - Ɓirdi - Ɓirri - Ɓirɗi - Ɓirannde - Ɓiranɗe - Ɓiroore - Ɓirooje - Ɓiro - Ɓire - Ɓirre - Ɓire - ekn...

Mdele ɗee baɗe ina kuwtoree?

Ɓirtude - Ɓirdude - Ɓirnude - Ɓirkinde - Ɓirirde - Ɓiroyde - Ɓirande - Ɓirondirde - Ɓirorde - Ɓirtidde - Ɓirtinde - Ɓirtikinde - Ɓirtirde - Ɓirtoyde - Ɓirtande - Ɓirtondirde - Ɓirtorde - Ɓirdinde - Ɓirdikinde - Ɓirdirde - Ɓirdoyde - Ɓirdande - Ɓirdondirde - Ɓirdorde - Ɓirnikinde - Ɓirnirde - Ɓirnoyde - Ɓirnande - Ɓirnondirde - Ɓirnorde - Ɓirkinirde - Ɓirkinoyde - Ɓirkinande - Ɓirkinondirde - Ɓirkinorde - Ɓiriroyde - Ɓirirande - Ɓirirondirde - Ɓirirorde - Ɓiroyande - Ɓiroyondirde - Ɓiroyorde - Ɓiranondirde - Ɓiranorde - Ɓirondirorde - ekn...


Pelle inɗe

Mbele ɗee inɗe ina ngoodi?

Ɓiroowo o - Ɓirooba ba - Ɓiroori ndi - Ɓirowol ngol - Ɓirooka ka - Ɓirooki ki - Ɓirooru ndu - Ɓirokal kal - Ɓirowal ngal - Ɓirowel ngel - Ɓiroongo ngo - Ɓiroore nde - Ɓiroongu ngu - Ɓiroonge nge - Ɓirowum ɗum - Ɓirowam ɗam - Ɓirooɓe ɓe - Ɓirooɗe ɗe - Ɓirooɗi ɗi - Ɓirokon kon - Ɓirba ba - Ɓirndi ndi - Ɓirngol ngol - Ɓirka ka - Ɓirki ki - Ɓirndu ndu - Ɓirkal kal - Ɓirngal ngal - Ɓirngel ngel - Ɓirngo ngo - Ɓirnde nde - Ɓirngu ngu - Ɓirnge nge - Ɓirɗum ɗum - Ɓirɗam ɗam - Ɓirɓe ɓe - Ɓirɗe ɗe - Ɓirɗi ɗi - Ɓirkon kon -