A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam jofi

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
Renndude
Rawaandu Rawaandu Dawaaɗi
Reende
Reegde
Raayre Raayre Daaye
Remde
Roondde
Rimndude
Ronannde Ronannde Donanɗe
Reedu Reedu Deedi
Rotere Rotere Dote
Riddude
Riiwde
Rufde
Ruggo Ruggo
Rugga Ruggaajo Ruggaaɓe
Ruumde
roondooɓe doondoowo roondooɓe
roondɓe doondɗo roondɓe
Rokkude
Rottude
Rootaade
Riiɗde
Regaade
Raddude
Rewde
riiɗooɓe diiɗoowo riiɗooɓe
riiɗɓe diiɗɗo riiɗɓe
Rinkaade
Rannjere Rannjere Dannje

0 of 1