A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji Ɓeydu wowlaandu hesuru

Mbele ko jam jofi

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
A A On Lomto daɓɓo Jaŋde
Aafannde aafannde gaafanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Aafde Daande Baɗowal Jaŋde
Aafooɓe gaafoowo aafooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Aafɓe gaafɗo aafɓe Innde renndinnde Jaŋde
Aaludere Aaludere Gaaluɗe Innde renndinnde Puɗol
Aamde Daande Baɗowal Jaŋde
Aamtude Daande Baɗowal Jaŋde
Aamɓe gaamɗo aamɓe Innde renndinnde Jaŋde
Aan Aan Onon Lomto juutɗo Jaŋde
Aawannde aawannde gaawanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Aawde Daande Baɗowal Puɗol
Aawooɓe gaawoowo aawooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Aawɓe gaawɗo aawɓe Innde renndinnde Jaŋde
Aaynaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Aaɓde Daande Baɗowal Jaŋde
Aaɓnde Aaɓnde Innde renndinnde Tuma
Aaƴaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Aaƴtaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Abbaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Abbere Abbere Gabbe Innde renndinnde Puɗol
Accooɓe gaccoowo accooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Accude Daande Baɗowal Jaŋde
Accuɓe gaccuɗo accuɓe Innde renndinnde Jaŋde
Adaade Daande Baɗangal Jaŋde
Addooɓe gaddoowo addooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Addude Daande Baɗowal Jaŋde
Adduɓe gadduɗo adduɓe Innde renndinnde Jaŋde
Afo Afo Afɓe Innde renndinnde Jaŋde
Aga Aga Agaaji Innde renndinnde Jaŋde
Ahde Daande Baɗowal Jaŋde
Ahooɓe gahoowo ahooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Ahɓe gahɗo ahɓe Innde renndinnde Jaŋde
Alaa Innde heeriinde Jaŋde
Aljanna Aljanna Aljannaaji Innde renndinnde Islam
Alla Innde heeriinde Islam
Allaadu Allaadu Gallaaɗi Innde renndinnde Jaŋde
Alluwal Alluwal Alluuje Innde renndinnde Jaŋde
Almaami Almaami Almameeɓe Innde renndinnde Islam
Am Lomto jeyal Jaŋde
Amde Daande Baɗowal Jaŋde
Amen Lomto jeyal Jaŋde
Ammbude Daande Baɗowal Jaŋde
Amooɓe gamoowo amooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Amɓe gamɗo amɓe Innde renndinnde Jaŋde
Anaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Añde Daande Baɗowal Jaŋde
Annde Annde Gane Innde renndinnde Jaŋde
Anndude Daande Baɗowal Jaŋde
Annduɓe gannduɗo annduɓe Innde renndinnde Jaŋde
Arde Daande Baɗowal Jaŋde
Ari Taftal Jaŋde
Arooɓe garoowo arooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Arɓe garɗo arɓe Innde renndinnde Jaŋde
Asde Daande Baɗowal Jaŋde
Asooɓe gasoowo asooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Asɓe gasɗo asɓe Innde renndinnde Jaŋde
Awde Daande Baɗowal Jaŋde
Awo Innde renndinnde Jaŋde
Aynooɓe gaynoowo aynooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Aynude Daande Baɗowal Jaŋde
Aynuɓe gaynuɗo aynuɓe Innde renndinnde Jaŋde
Aɗa Lomto teeŋtuɗo Jaŋde
Aɗɗere Aɗɗere Gaɗɗe Innde renndinnde Jaŋde
Ba Fedde innde Jaŋde
Baaba Baaba Baaba en Innde renndinnde Renndo
Baafal Baafal Baafe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Baagal Baagal baage Innde renndinnde Kuwtorɗe
Baajol Baajol baaji Innde renndinnde Kulle
Baalboruwal Baalboruwal Baalboruuje Innde renndinnde Puɗol
Bablude Daande Baɗowal Jaŋde
Baccirgal baccirgal baccirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Baccirɗe baccirgal baccirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Baccoowo baccoowo baccooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Baccooɓe baccoowo baccooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Baccude Daande Baɗowal Jaŋde
Baccugol baccugol bacculi Innde renndinnde Jaŋde
Baccuɓe baccuɗo baccuɓe Innde renndinnde Jaŋde
Baccuɗo baccuɗo baccuɓe Innde renndinnde Jaŋde
Baggo Baggo Waggiɗɓe Jammoore Jaŋde
Bagi Bagi Bagiiji Innde renndinnde Kuwtorɗe
Baktude Daande Baɗowal Jaŋde
Balamaaje Balamaaje Innde renndinnde Puɗol
Ballaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Baltirgal Baltirgal Baltirɗe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Banaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Baraade Baraade Baraduuji Innde renndinnde Kuwtorɗe
Baramlefol Baramlefol Baramlefi Innde renndinnde Puɗol
Barme Barme Barmeeji Innde renndinnde Kuwtorɗe
Batayse Batayse Innde renndinnde Puɗol
Batte Taftal Jaŋde
Bawwaami Bawwaami Bawwaame Innde renndinnde Puɗol
Baɗal Baɗal Baɗe Innde renndinnde Jaŋde
Baɗo Baɗo Waɗɓe Innde renndinnde Jaŋde
Bedek Bedek Innde renndinnde Kuwtorɗe
Bedol Bedol Bedi Innde renndinnde Kulle
Bewde Daande Baɗowal Jaŋde
Bewɓe bewɗo bewɓe Innde renndinnde Jaŋde
Bewɗo bewɗo bewɓe Innde renndinnde Jaŋde
Bifal Bifal Bife Innde renndinnde Weeyo
Boondol Boondol Innde heeriinde Weeyo
Boy Boy Boynaaji Innde renndinnde Kulle
Boyde Daande Baɗowal Jaŋde
Boygol boygol boyli Innde renndinnde Jaŋde
Boyoowo boyoowo boyooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Boyooɓe boyoowo boyooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Boyɓe boyɗo boyɓe Innde renndinnde Jaŋde
Boyɗo boyɗo boyɓe Innde renndinnde Jaŋde
Buhal Buhal Buhe Innde renndinnde Ɓanndu
Bunaa Bunaa Bunaaji Innde renndinnde Ñaamdu
Burugal Burugal Buruɗe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Buudere Buudere Buude Innde renndinnde Puɗol
Buujannde buujannde buujanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Buujanɗe buujannde buujanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Buujde Daande Baɗowal Jaŋde
Buujoowo buujoowo buujooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Buujooɓe buujoowo buujooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Buujɓe buujɗo buujɓe Innde renndinnde Jaŋde
Buujɗo buujɗo buujɓe Innde renndinnde Jaŋde
Buy Taftal Jaŋde
Ca Taftal Jaŋde
Caanngol Caanngol Caalli Innde renndinnde Weeyo
Caggal caggal cagge Innde renndinnde Jaŋde
Cagganɗe saggannde cagganɗe Innde renndinnde Jaŋde
Cagge caggal cagge Innde renndinnde Jaŋde
Caggoowo caggoowo saggooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Cagguɗo cagguɗo sagguɓe Innde renndinnde Jaŋde
Cañu Cañu Cañi Innde heeriinde Ɓanndu
Cawgu Cawgu Cawɗi Innde renndinnde Kuwtorɗe
Ceekanɗe seekannde ceekanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Ceekirgal ceekirgal ceekirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Ceekirɗe ceekirgal ceekirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Ceekoowo ceekoowo seekooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Ceekɗo ceekɗo seekɓe Innde renndinnde Jaŋde
Cekkiri Cekkiri Innde renndinnde Jaŋde
Cekoowo cekoowo sekooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Cekɗo cekɗo sekɓe Innde renndinnde Jaŋde
Cellal Cellal Innde renndinnde Jaŋde
Celoowo celoowo selooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Celɗo celɗo selɓe Innde renndinnde Jaŋde
Cewngu Cewngu Cewɗi Innde renndinnde Kulle
Ceŋle Ceŋle Innde renndinnde Jaŋde
Ciilal Ciilal Ciile Innde renndinnde Kulle
Ciimtol Ciimtol Ciimti Innde renndinnde Jaŋde
Cilanɗe silannde cilanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Ciloowo ciloowo silooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Ciluki Ciluki Ciluɗe Innde renndinnde Puɗol
Cilɗo cilɗo silɓe Innde renndinnde Jaŋde
Cinndel Cinndel Cinndon Innde renndinnde Kuwtorɗe
Cokiiɗo cokiiɗo sokiiɓe Innde renndinnde Jaŋde
Cokorgal cokorgal cokorɗe Innde renndinnde Jaŋde
Cokorɗe cokorgal cokorɗe Innde renndinnde Jaŋde
Cokotooɗo cokotooɗo sokotooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Colanɗe solannde colanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Colirgal colirgal colirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Colirɗe colirgal colirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Coloowo coloowo solooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Colɗo colɗo solɓe Innde renndinnde Jaŋde
Comcol Comcol Comci Innde renndinnde Kuwtorɗe
Corol Corol Cori Innde renndinnde Jaŋde
Coy Taftal Jaŋde
Cummbanɗe summbannde cummbanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Cummboowo cummboowo summbooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Cummbuɗo cummbuɗo summbuɓe Innde renndinnde Jaŋde
Cuyanɗe suyannde cuyanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Cuyoowo cuyoowo suyooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Cuyɗo cuyɗo suyɓe Innde renndinnde Jaŋde
Daago Daago Daagooje Innde renndinnde Kuwtorɗe
Daande Daande Daaɗe Innde renndinnde Ɓanndu
Daga Daga Dagaaji Innde renndinnde Kulle
Dahaa Dahaa Dahaaji Innde renndinnde Kuwtorɗe
Dahde Daande Baɗowal Jaŋde
Dahoowo Innde renndinnde Jaŋde
Dahooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Dahɓe Innde renndinnde Jaŋde
Dahɓe Innde renndinnde Jaŋde
Dahɗo Innde renndinnde Jaŋde
Dahɗo Innde renndinnde Jaŋde
Dalƴannde dalƴannde dalƴanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Dalƴanɗe dalƴannde dalƴanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Dalƴo Dalƴo Dalƴe Innde renndinnde Ndeelam
Dalƴoowo dalƴoowo dalƴooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Dalƴooɓe dalƴoowo dalƴooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Dalƴude Daande Baɗowal Jaŋde
Dalƴugol dalƴugol dalƴuli Innde renndinnde Jaŋde
Dalƴuli dalƴugol dalƴuli Innde renndinnde Jaŋde
Dalƴuɓe dalƴuɗo dalƴuɓe Innde renndinnde Jaŋde
Dalƴuɗo dalƴuɗo dalƴuɓe Innde renndinnde Jaŋde
Dara Taftal Jaŋde
Daraade Daande baɗotoongal Jaŋde
Darto-ɓeram Darto-ɓeram Darte-ɓeram Innde renndinnde Jaŋde
Dawde Daande Baɗowal Jaŋde
Debboowo debboowo debbooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Debbooɓe debboowo debbooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Debbude Daande Baɗowal Jaŋde
Deedaaɗo Deedaaɗo Reedaaɓe Innde renndinnde Jaŋde
Deelde Daande Baɗowal Jaŋde
Deeloowo deeloowo deelooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Deelooɓe deeloowo deelooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Deelɓe deelɗo deelɓe Innde renndinnde Jaŋde
Deelɗo deelɗo deelɓe Innde renndinnde Jaŋde
Defde Daande Baɗowal Jaŋde
Defoowo defoowo defooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Defooɓe defoowo defooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Deftere Deftere Defte Innde renndinnde Jaŋde
Defɓe defɗo defɓe Innde renndinnde Jaŋde
Defɗo defɗo defɓe Innde renndinnde Jaŋde
Dennde Dennde Dene Innde renndinnde Puɗol
Dewo Dewo Hoore Biir Innde renndinnde Tuma
Deŋkaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Deƴƴoowo deƴƴoowo deƴƴooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Deƴƴooɓe deƴƴoowo deƴƴooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Deƴƴude Daande Baɗowal Jaŋde
Deƴƴuɓe deƴƴuɗo deƴƴuɓe Innde renndinnde Jaŋde
Deƴƴuɗo deƴƴuɗo deƴƴuɓe Innde renndinnde Jaŋde
Diccaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Diidde Daande Baɗowal Jaŋde
Diidoowo diidoowo diidooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Diidooɓe diidoowo diidooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Diidɓe diidɗo diidɓe Innde renndinnde Jaŋde
Diidɗo diidɗo diidɓe Innde renndinnde Jaŋde
Diiɗoowo diiɗoowo riiɗooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Diiɗɗo diiɗɗo riiɗɓe Innde renndinnde Jaŋde
Docotal Docotal Docotte Innde renndinnde Kuwtorɗe
Dogde Daande Baɗowal Jaŋde
Dognoowo Dognoowo Dognooɓe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Dolde Daande Baɗowal Jaŋde
Doobal Doobal Doobe Innde renndinnde Kulle
Doombru Doombru Doombi Innde renndinnde Kulle
Doondoowo doondoowo roondooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Doondɗo doondɗo roondɓe Innde renndinnde Jaŋde
Dottude Daande Baɗowal Jaŋde
Dow Taftal Weeyo
Duballeewi Duballeewi Duballeeje Innde renndinnde Puɗol
Duleendu Duleendu Duleeɗi Innde heeriinde Weeyo
Duñde Daande Baɗowal Jaŋde
Dunndu Dunndu Dulli Innde renndinnde Weeyo
Duppe Duppe Innde renndinnde Ñaamdu
Durngol durngol durooji Innde renndinnde Ñaamdu
Dusde Daande Baɗowal Jaŋde
Duɗal Duɗal Duɗe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Eda Eda Edi Innde renndinnde Kulle
Eeltude Daande Baɗowal Jaŋde
Eeraade Daande baɗotoongal Jaŋde
Eey Taftal Jaŋde
Elal Innde renndinnde Jaŋde
Elo Elo Elooji Innde renndinnde Kulle
Emin Lomto teeŋtuɗo Jaŋde
En Mi En Lomto daɓɓo Jaŋde
Enen Lomto juutɗo Jaŋde
Enndu Enndu Enɗi Innde renndinnde Ɓanndu
Enndude Daande Baɗowal Jaŋde
Eño Eño Eñi Innde renndinnde Jaŋde
Entude Daande Baɗowal Jaŋde
Eyyoo Taftal Jaŋde
Eɓe Lomto teeŋtuɗo Jaŋde
Eɓɓondirde Daande Baɗowal Jaŋde
Eɗen Lomto teeŋtuɗo Jaŋde
Faandu Faandu Paali Innde renndinnde Jaŋde
Faarnaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Faaɓru Faaɓru Paaɓi Innde renndinnde Kulle
Faddaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Falde Daande Baɗowal Jaŋde
Fannu Fannu Fannuuji Innde renndinnde Jaŋde
Farde Farde pare Daande Baɗowal Jaŋde
Fasde Daande Baɗowal Jaŋde
Fawre Fawre Pawe Innde renndinnde Jaŋde
Fayannde Fayannde Payanɗe Innde renndinnde Ñaamdu
Faɗo Faɗo Paɗe Innde renndinnde Ɓoornateeri
Fecitere Fecitere Pecitte Innde renndinnde Kuwtorɗe
Feecde Daande Baɗowal Jaŋde
Feeraade Daande baɗotoongal Jaŋde
Feewnude Daande Baɗowal Jaŋde
Feggere Feggere Pegge Innde renndinnde Kuwtorɗe
Fenndannde fenndannde penndanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Fenndooɓe penndoowo fenndooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Fenndude Daande Baɗowal Jaŋde
Fennduɓe pennduɗo fennduɓe Innde renndinnde Jaŋde
Feraade Daande Baɗangal Jaŋde
Ferde Daande Baɗowal Jaŋde
Ferlaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Fetel Fetel Petelaaji Innde renndinnde Kuwtorɗe
Fettannde fettannde pettanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Fettooɓe pettoowo fettooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Fettude Daande Baɗowal Jaŋde
Fettude Daande Baɗowal Jaŋde
Fettuɓe pettuɗo fettuɓe Innde renndinnde Jaŋde
Feŋde Daande Baɗowal Jaŋde
Feɗeendu Feɗeendu Peɗeeli Innde renndinnde Ɓanndu
Ficcude Daande Baɗowal Jaŋde
Fiicaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Fijde Daande Baɗowal Jaŋde
Finde Daande Baɗowal Jaŋde
Firde Daande Baɗowal Puɗol
Firde Daande Baɗowal Jaŋde
Firde Firde Pille Daande Baɗowal Kuwtorɗe
Firloyaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Firndilde Firndilde pirndille Innde heeriinde Puɗol
Fiyannde fiyannde piyanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Fiyde Daande Baɗowal Jaŋde
Fiyooɓe piyoowo fiyooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Fiyɓe piyɗo fiyɓe Innde renndinnde Jaŋde
Focco Focco pocce Innde renndinnde Jaŋde
Fodannde fodannde podanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Fodde Daande Baɗowal Ñaamdu
Fodooɓe podoowo fodooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Fodooɓe podoowo fodooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Fodɓe podɗo fodɓe Innde renndinnde Jaŋde
Foflaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Follere Follere Polle Innde renndinnde Puɗol
Foloŋtoŋru Innde renndinnde Ɓanndu
Fonngo Fonngo Pawle Innde renndinnde Weeyo
Foobre Foobre Pooɓe Innde renndinnde Weeyo
Foomnaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Foondu Foondu Pooli Innde renndinnde Kulle
Fooyre Fooyre Pooye Innde renndinnde Weeyo
Fotde Daande Baɗowal Ñaamdu
Fowru Fowru Pobbi Innde renndinnde Kulle
Foɗɗere Foɗɗere Poɗɗe Innde renndinnde Puɗol
FUKAARU Fukaaru Pukaaji Innde renndinnde Kulle
Fukkude Daande Baɗowal Jaŋde
FULKURU Fulkuru Pulki Innde heeriinde Ɓanndu
Funaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Fuurno Fuurno Fuurnooji Innde renndinnde Kuwtorɗe
Fuybaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Gaafanɗe aafannde gaafanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Gaafirgal gaafirgal gaafirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Gaafirɗe gaafirgal gaafirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Gaafoowo gaafoowo aafooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gaafɗo gaafɗo aafɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gaamɗo gaamɗo aamɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gaawanɗe aawannde gaawanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Gaawoowo gaawoowo aawooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gaawɗo gaawɗo aawɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gaccoowo gaccoowo accooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gaccungol Gaccungol Gacculi Innde renndinnde Kuwtorɗe
Gaccuɗo gaccuɗo accuɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gaddoowo gaddoowo addooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gaddugol gaddugol gadduli Innde renndinnde Jaŋde
Gadduli gaddugol gadduli Innde renndinnde Jaŋde
Gadduɗo gadduɗo adduɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gafakke Gafakke Gafakkeeji Innde renndinnde Kuwtorɗe
Gahoowo gahoowo ahooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gahɗo gahɗo ahɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gajoo Gajoo Gajooji Innde renndinnde Jaŋde
Gakkude Daande Baɗowal Jaŋde
Galle Galle Galleeji Innde renndinnde Kuwtorɗe
Gammbol Gammbol Gammbi Innde renndinnde Weeyo
Gammbu Gammbu Gammbi Innde renndinnde Kuwtorɗe
Gamoowo gamoowo amooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gamɗo gamɗo amɓe Innde renndinnde Jaŋde
Ganndal ganndal gannde Innde renndinnde Jaŋde
Gannde ganndal gannde Innde renndinnde Jaŋde
Gannduɗo gannduɗo annduɓe Innde renndinnde Jaŋde
Garal garal gare Innde renndinnde Jaŋde
Gare garal gare Innde renndinnde Jaŋde
Gargol gargol garli Innde renndinnde Jaŋde
Garoowo garoowo arooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gartol Gartol Garti Innde renndinnde Ɓanndu
Garɗo garɗo arɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gasirgal gasirgal gasirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Gasirɗe gasirgal gasirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Gasoowo gasoowo asooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gasɗo gasɗo asɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gatal Gatal Gate Innde renndinnde Kuwtorɗe
Gawri Gawri Gaweeje Innde renndinnde Puɗol
Gawƴal Gawƴal Gawƴe Innde renndinnde Puɗol
Gaynaako Gaynaako Aynaaɓe Innde renndinnde Renndo
Gaynoowo gaynoowo aynooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gaynude Daande Baɗowal Jaŋde
Gaynuɗo gaynuɗo aynuɓe Innde renndinnde Jaŋde
Geenol Geenol Geeni Innde renndinnde Ɓanndu
Gerte Yertere Gerte Innde renndinnde Puɗol
Gertogal Gertogal Gertooɗe Innde renndinnde Kulle
Giccal Giccal Gicce Innde renndinnde Kulle
Giddannde giddannde giddanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Giddanɗe giddannde giddanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Giddoowo giddoowo giddooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Giddooɓe giddoowo giddooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Giddude Daande Baɗowal Jaŋde
Gidduɓe gidduɗo gidduɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gidduɗo gidduɗo gidduɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gijile Yijilo Gijile Innde renndinnde Puɗol
Gip Taftal Jaŋde
Giroowo giroowo irooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Girɗo girɗo irɓe Innde renndinnde Jaŋde
Goddol Goddol Goddi Innde renndinnde Ɓanndu
Gollude Daande Baɗowal Jaŋde
Gonngol Gonngol Gonɗi Innde renndinnde Ɓanndu
Goo Lime Hiisa
Gooranɗe oorannde gooranɗe Innde renndinnde Jaŋde
Gooroowo gooroowo oorooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Goorɗo goorɗo oorɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gosi Gosi Gosiiji Innde renndinnde Ñaamdu
Gufol Gufol Gufi Innde renndinnde Puɗol
Gummiiɗo gummiiɗo ummiiɓe Innde renndinnde Jaŋde
Gummotooɗo gummotooɗo ummotooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Haaju Haaju Haajuuji Innde renndinnde Jaŋde
Haako Haako Kaakooli Innde renndinnde Puɗol
Haaktere Haaktere Kaakte Innde renndinnde Ɓanndu
Haala Haala Haalaluuji Innde renndinnde Jaŋde
Haalde Daande Baɗowal Jaŋde
Hakde Daande Baɗowal Jaŋde
Hakkille Hakkille Hakkilleaaji Innde renndinnde Ɓanndu
Hamde Daande Baɗowal Jaŋde
Hay Taftal Jaŋde
Hayde Daande Baɗowal Jaŋde
Haɓde Daande Baɗowal Jaŋde
Haɗde Daande Baɗowal Jaŋde
Haɗooɓe kaɗoowo haɗooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Haɗɓe kaɗɗo haɗɓe Innde renndinnde Jaŋde
Haƴƴude Daande Baɗowal Jaŋde
Hebee Hebee Hebeeji Innde renndinnde Kulle
Heende Heende keeɗe Innde renndinnde Kulle
Heeñere Heeñere keeñe Innde renndinnde Ɓanndu
Heeraade Daande baɗotoongal Jaŋde
Helannde helannde kelanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Helde Daande Baɗowal Jaŋde
Helooɓe keloowo helooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Helɓe kelɗo helɓe Innde renndinnde Jaŋde
Henirde Henirde kenirɗe Ƴaaɓorde Weeyo
Henndu Henndu Keneeli Innde renndinnde Weeyo
Hesde Daande Baɗowal Jaŋde
Heɓde Daande Baɗowal Jaŋde
Heɓɓaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Heɗaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Hiifde Daande Baɗowal Jaŋde
Hiisel Innde renndinnde Puɗol
Hijde Innde renndinnde Kulle
Hikkude Daande Baɗowal Jaŋde
Hinere Hinere Kine Innde renndinnde Ɓanndu
Hippaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Hirndude Daande Baɗowal Jaŋde
Hirtaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Hiwde Daande Baɗowal Weeyo
HO Taftal Jaŋde
Hofaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Hofde Daande Baɗowal Jaŋde
Hofru Hofru Koppi Innde renndinnde Ɓanndu
Hojom Hojom Hojomaaji Innde renndinnde Jaŋde
Hojom Hojom Hojomaaji Innde renndinnde Jaŋde
Hokkude Daande Baɗowal Jaŋde
Holde Daande Baɗowal Jaŋde
Holsere Holsere Kolce Innde renndinnde Ɓanndu
Hooñoldu Hooñoldu Kooñolli Innde renndinnde Kulle
Hoorde Daande Baɗowal Ñaamdu
Hoore Hoore Koye Innde renndinnde Ɓanndu
Hoore Hoore biir Innde renndinnde Tuma
Hoorooɓe kooroowo hoorooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Hoorɓe koorɗo hoorɓe Innde renndinnde Jaŋde
Hootonnde Hootonnde Kootone Innde renndinnde Kuwtorɗe
Horde Horde Kore Innde renndinnde Kuwtorɗe
Hormere Hormere Korme Innde renndinnde Puɗol
Hoyde Daande Baɗowal Jaŋde
Hoɓaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Hoɗde Daande Baɗowal Jaŋde
Hoƴde Daande Baɗowal Jaŋde
Hoƴde Daande Baɗowal Jaŋde
Hoƴƴundu Hoƴƴundu Koƴƴuli Innde renndinnde Ɓanndu
Hoƴƴundu Hoƴƴundu Koƴƴuli Innde renndinnde Ɓanndu
Hubde Daande Baɗowal Jaŋde
Hulde Daande Baɗowal Jaŋde
Hullaade Daande baɗotoongal Kuwtorɗe
Hunaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Hunuko Hunuko Kunuɗe Innde renndinnde Ɓanndu
Huwde Daande Baɗowal Jaŋde
Huwde Daande Baɗowal Jaŋde
Huymbude Daande Baɗowal Jaŋde
Huɓeere Huɓeere Kuɓeeje Innde renndinnde Kuwtorɗe
Huɗde Daande Baɗowal Jaŋde
Ilde Daande Baɗowal Jaŋde
Innde Innde Inɗe Innde renndinnde Jaŋde
Innude Daande Baɗowal Jaŋde
Irde Daande Baɗowal Jaŋde
Irooɓe giroowo irooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Irɓe girɗo irɓe Innde renndinnde Jaŋde
Iwde Daande Baɗowal Jaŋde
Jaabaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Jaati Taftal Jaŋde
Jaawde Daande Baɗowal Kulle
Jaaɓe Yaaɓre jaaɓe Innde heeriinde Puɗol
Jaaɓe. Yaaɓre Innde renndinnde Puɗol
Jabbere Jabbere Innde renndinnde Weeyo
Jafjafre Jafjafre Jafjafe Innde renndinnde Weeyo
Jaggude Daande Baɗowal Jaŋde
Jahoowo jahoowo yahooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Jahɗo jahɗo yahɓe Innde renndinnde Jaŋde
Jalo Jalo Jale Innde renndinnde Weeyo
Jam Jam Innde renndinnde Jaŋde
Jammbere Jammbere Jammbe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Jammi Jammi Jaɓɓe Innde renndinnde Puɗol
Jammi Jammi Jaɓɓe Innde renndinnde Puɗol
Janngo Dokkorde Jaŋde
Janngude Daande Baɗowal Jaŋde
Janoowo janoowo yanooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Janɗo janɗo yanɓe Innde renndinnde Jaŋde
Jarde Daande Baɗowal Jaŋde
Jawo Jawo Jawe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Jayngol Jayngol Jayli Innde renndinnde Kuwtorɗe
Jaɓde Daande Baɗowal Jaŋde
Jaɓɓe Yaɓɓere jaɓɓe Innde heeriinde Puɗol
Jebbilaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Jettiiɗo jettiiɗo yettiiɓe Innde renndinnde Jaŋde
Jettorgal jettorgal jettorɗe Innde renndinnde Jaŋde
Jettorɗe jettorgal jettorɗe Innde renndinnde Jaŋde
Jettotooɗo jettotooɗo yettotooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Jeyde Daande Baɗowal Jaŋde
Jeŋjeŋre Jeŋjeŋre Jeŋjeŋe Innde renndinnde Weeyo
Jibinde Daande Baɗowal Jaŋde
Jiili jiilol jiili Innde renndinnde Jaŋde
Jiiliiɗo jiiliiɗo yiiliiɓe Innde renndinnde Jaŋde
Jiilol jiilol jiili Innde renndinnde Jaŋde
Jiilorgal jiilorgal jiilorɗe Innde renndinnde Jaŋde
Jiilorɗe jiilorgal jiilorɗe Innde renndinnde Jaŋde
Jiilotooɗo jiilotooɗo yiilotooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Jiimde Daande Baɗowal Jaŋde
Jiire Jiire Jihe Innde renndinnde Kulle
Jikku Jikku Jikkuuji Innde renndinnde Jaŋde
Jofde Daande Baɗowal Jaŋde
Jogaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Jokkere Jokkere Jokke Innde renndinnde Jaŋde
Jokkude Daande Baɗowal Jaŋde
Jolannde jolannde jolanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Jolanɗe jolannde jolanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Jolde Daande Baɗowal Jaŋde
Jolgol jolgol jolli Innde renndinnde Jaŋde
Jolirgal jolirgal jolirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Jolirɗe jolirgal jolirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Joloowo joloowo jolooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Jolooɓe joloowo jolooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Jolɓe jolɗo jolɓe Innde renndinnde Jaŋde
Jolɗo jolɗo jolɓe Innde renndinnde Jaŋde
Joñde Daande Baɗowal Jaŋde
Joñoowo joñoowo joñooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Joñooɓe joñoowo joñooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Joñɓe joñɗo joñɓe Innde renndinnde Jaŋde
Joñɗo joñɗo joñɓe Innde renndinnde Jaŋde
Joofde Daande Baɗowal Jaŋde
Jooliiɗo jooliiɗo yooliiɓe Innde renndinnde Jaŋde
Joolotooɗo joolotooɗo yoolotooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Jooni Dokkorde Jaŋde
Joorde Daande Baɗowal Jaŋde
Joowde Daande Baɗowal Jaŋde
Joowre Joowre Joowe Innde renndinnde Weeyo
Jooɗaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Jooɗorde Jooɗorde Jooɗorɗe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Jowro Jowro Jowrooɓe Innde renndinnde Renndo
Joy Lime Hiisa
Joƴƴinde Daande Baɗowal Jaŋde
Junngo Junngo Juuɗe Innde renndinnde Ɓanndu
Juulannde juulannde juulanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Juulanɗe juulannde juulanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Juulde Daande Baɗowal Jaŋde
Juulgol juulgol juulli Innde renndinnde Jaŋde
Juulirgal juulirgal juulirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Juulirɗe juulirgal juulirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Juulli juulgol juulli Innde renndinnde Jaŋde
Juuloowo juuloowo juulooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Juulooɓe juuloowo juulooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Juulɓe juulɗo juulɓe Innde renndinnde Jaŋde
Juulɗo juulɗo juulɓe Innde renndinnde Jaŋde
Juurde Daande Baɗowal Jaŋde
Juwde Daande Baɗowal Jaŋde
Kaala Innde renndinnde Jaŋde
Kaas Kaas Kaasuuji Innde renndinnde Kuwtorɗe
Kaatane Kaatane Innde renndinnde Kuwtorɗe
Kadi Taftal Jaŋde
Kal Fedde innde Jaŋde
Kalangal Kalangal Kalaaɗe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Kamɓe Lomto juutɗo Jaŋde
Kannje Hannjere Kannje Innde renndinnde Puɗol
Karallo Karallo Haralleeɓe Innde renndinnde Jaŋde
Karba Karba Karbaaji Innde renndinnde Kuwtorɗe
Kawle Kawle Innde renndinnde Weeyo
Kaŋkaleewal Kaŋkaleewal Kaŋkaleeje Innde renndinnde Kulle
Kaŋko Kaŋko Kamɓe Lomto juutɗo Jaŋde
Kaŋŋe Kaŋŋe Kaŋŋeeji Innde renndinnde Kuwtorɗe
Kaɗgol kaɗgol kaɗli Innde renndinnde Jaŋde
Kaɗoowo kaɗoowo haɗooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Kaɗɗo kaɗɗo haɗɓe Innde renndinnde Jaŋde
Kelal kelal kele Innde renndinnde Jaŋde
Kelanɗe helannde kelanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Kele kelal kele Innde renndinnde Jaŋde
Kelew Kelew Kelewaaji Innde renndinnde Kulle
Keloowo keloowo helooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Kelɗo kelɗo helɓe Innde renndinnde Jaŋde
Kemitiwal Kemitiwal Kemite Innde renndinnde Jaŋde
Keso Keso Hesɓe Innde renndinnde Jaŋde
Kin Fedde innde Jaŋde
Kippo Kippo kippooji Innde renndinnde Jaŋde
Kiri Jammoore Kuwtorɗe
Kobjal Kobjal Kobje Innde renndinnde Puɗol
Konngol Konngol Konnguli Innde renndinnde Jaŋde
Koobi Hoobru Koobi Innde renndinnde Puɗol
Koocal Koocal Kooce Innde renndinnde Kuwtorɗe
Koorka Koorka Koorkaaii Innde renndinnde Ɓanndu
Kooroowo kooroowo hoorooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Koorɗo koorɗo hoorɓe Innde renndinnde Jaŋde
Kooɓal Kooɓal Kooɓe Innde renndinnde Ɓanndu
Kopotti Kopotti Innde renndinnde Kuwtorɗe
Korlal Korlal Korle Innde renndinnde Ɓanndu
Korɓaale Korɓaale Innde renndinnde Ɓanndu
Kosam Kosam Kocce Innde renndinnde Ndeelam
Koymet Jammoore Kuwtorɗe
Koɓɓel Koɓɓel Koɓɓon Innde renndinnde Ɓanndu
Kuf Taftal Jaŋde
Kurum Taftal Jaŋde
Kurummbaare Kurummbaare Kurummbaaje Innde renndinnde Weeyo
Kus! Taftal Jaŋde
Kuundal Kuundal Kuunde Innde renndinnde Kuwtorɗe
Laaci Laaci Laaceeje Innde renndinnde Ɓanndu
Laaknude Daande Baɗangal Jaŋde
Laalo Laalo Innde heeriinde Ñaamdu
Laalogal hoore Laalogal hoore Laalaaɗe koye Innde renndinnde Ɓanndu
Laana Laana Laaɗe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Laasde Daande Baɗowal Jaŋde
Laawguure Laawguure Laawguuje Innde renndinnde Weeyo
Laawol Laawol Laabi Innde renndinnde Weeyo
Laaɓde Daande Baɗowal Jaŋde
Labaade Daande Baɗangal Jaŋde
Laddaŋke Laddaŋke Laddaŋkooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Ladde Ladde Laddeeji Innde renndinnde Weeyo
Ladde Daande Baɗowal Jaŋde
Lahal Lahal Lehe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Lahal Lahal Lahe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Lappude Daande Baɗowal Jaŋde
Laral laral lare Innde renndinnde Jaŋde
Larde Daande Baɗowal Jaŋde
Lare laral lare Innde renndinnde Jaŋde
Laroowo laroowo larooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Larooɓe laroowo larooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Larɓe larɗo larɓe Innde renndinnde Jaŋde
Larɗo larɗo larɓe Innde renndinnde Jaŋde
Law Taftal Jaŋde
Laɓi Laɓi Laɓe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Laƴde Daande Baɗowal Jaŋde
Leelɗude Daande Baɗowal Jaŋde
Leemde Daande Baɗowal Jaŋde
Leeso Leeso Leece Innde renndinnde Kuwtorɗe
Leeɓol Leeɓol Leeɓi Innde renndinnde Ɓanndu
Lefol Lefol Leppi Innde renndinnde Kuwtorɗe
Lekki Lekki Leɗɗe Innde renndinnde Puɗol
Lelaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Leñol Leñol Leƴƴi Innde heeriinde Jaŋde
Les Taftal Jaŋde
Leydi Leydi Leyɗe (leyɗeele) Innde renndinnde Weeyo
Leƴƴannde Leƴƴannde Leƴƴanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Liggaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Liggude Daande Baɗowal Jaŋde
Liirde Daande Baɗowal Jaŋde
Limde Daande Baɗowal Jaŋde
Limre Limre Lime Innde renndinnde Jaŋde
Lingi Lingi Lingiiji Innde renndinnde Kulle
Liwoongu Liwoongu Liwooɗi Innde renndinnde Kulle
Lofaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Loggude Daande Baɗowal Jaŋde
Lommbude Daande Baɗowal Jaŋde
Loonde Loonde Looɗe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Losde Daande Baɗowal Jaŋde
Lottundu Lottundu Lottuɗi Innde renndinnde Kuwtorɗe
Lowwol Lowwol Lowwoluuji Innde renndinnde Jaŋde
Loƴde Daande Baɗowal Jaŋde
Lugu Lugu Luguuji Innde renndinnde Kulle
Lulaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Lummbaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Luuma Luuma Luumaaji Innde renndinnde Jaŋde
Luuteede Daande Baɗangal Jaŋde
Luuti Luuti Luuteeɓe Innde renndinnde Renndo
Luuɓde Daande Baɗowal Jaŋde
Luwde Daande Baɗowal Jaŋde
Luwgal Luwgal Luwɗe Innde renndinnde Weeyo
Luwgal Luwgal Luwɗe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Luwgol luwgol luwli Innde renndinnde Jaŋde
Luwirgal luwirgal luwirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Luwirɗe luwirgal luwirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Luwli luwgol luwli Innde renndinnde Jaŋde
Luwoowo luwoowo luwooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Luwooɓe luwoowo luwooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Luwɓe luwɗo luwɓe Innde renndinnde Jaŋde
Luwɗo luwɗo luwɓe Innde renndinnde Jaŋde
Ma Lomto jeyal Jaŋde
Maapaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Maaro Maaro Maarooji Innde renndinnde Puɗol
Maayo Maayo Maaje Innde renndinnde Weeyo
Madda Maddaare Maddaaje Innde renndinnde Puɗol
Mahde Daande Baɗowal Jaŋde
Makka Makka Makkaaji Innde renndinnde Puɗol
Makko Lomto jeyal Jaŋde
Mariyaama Mariyaama Mariyaamaaji Innde renndinnde Kulle
Marmballe Mamballe Innde renndinnde Tuma
Mawba Mawba Mawɗi Innde renndinnde Kulle
Mawbaare Mawbaare Innde renndinnde Tuma
Mawnde Mawnde Innde renndinnde Tuma
Maɓɓe Lomto jeyal Jaŋde
Mbaalu Mbaalu Baali Innde renndinnde Kulle
Mbabba Mbabba Bamɗi Innde renndinnde Kulle
Mbaggu Mbaggu Bawɗi Innde renndinnde Kuwtorɗe
Mbaggu Mbaggu Bawɗi Innde renndinnde Kuwtorɗe
Mbajju Mbajju Mbajjuuji Innde renndinnde Kuwtorɗe
Mbakku Mbakku Mbakkuuji Innde renndinnde Kuwtorɗe
Mbaroodi taktakri Mbaroodi Barooɗe taktake Innde renndinnde Kulle
Mbasu Mbasu Basi Innde renndinnde Kuwtorɗe
Mbeewa Mbeewa Bey Innde renndinnde Kulle
Mbewam Mbewam Bewe Innde renndinnde Weeyo
Mbeɗe Lomto teeŋtuɗo Jaŋde
Mbiifu Mbiifu Biifi Innde renndinnde Kuwtorɗe
Mbildi Mbildi Bilɗe Innde renndinnde Jaŋde
Mbolu Mbolo Mbolooji Innde heeriinde Kuwtorɗe
Mbortu Mbortu Borti Innde renndinnde Kulle
Meellaade Daande Baɗangal Ɓoornateeri
Meende Daande Baɗowal Jaŋde
Memde Daande Baɗowal Jaŋde
Memee-tikka Memee-tikka Innde renndinnde Puɗol
Memtinaari Memtinaari Memtinaa Innde renndinnde Jaŋde
Men Lomto jeyal Jaŋde
Mettaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Mettellu Mettellu Mettelli Innde renndinnde Kulle
Mettude Daande Baɗowal Jaŋde
Mi Mi Min, En Lomto daɓɓo Jaŋde
Miin Miin Enen Lomto juutɗo Jaŋde
Min Mi Min Lomto daɓɓo Jaŋde
Minen Lomto juutɗo Jaŋde
Moddude Daande Baɗowal Jaŋde
Mofde Daande Baɗowal Jaŋde
Mola Mola Moli Innde renndinnde Kulle
Mon Lomto jeyal Jaŋde
Moolturu Moolturu Moolti Innde renndinnde Kulle
Moorde Daande Baɗowal Jaŋde
Moosde Daande Baɗowal Jaŋde
Mooytaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Morde Daande Baɗowal Jaŋde
Moylude Daande Baɗowal Jaŋde
Moɗde Daande Baɗowal Jaŋde
Muk Taftal Jaŋde
Murtooki Murtooki Murtooɗe Innde renndinnde Puɗol
Murtoonde Murtoonde Murtooɗe Innde renndinnde Puɗol
Murɓaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Mus Taftal Jaŋde
Mutde Daande Baɗowal Jaŋde
Muunndaade Daande baɗotoongal Jaŋde
ñaabe ñaabe Innde renndinnde Jaŋde
Ñaadaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Ñaafaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Ñaagaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Ñaaku Ñaaku Ñaaki Innde renndinnde Kulle
Ñaalde Ñaalde Ñaale Innde renndinnde Ɓanndu
Naale Naale Innde renndinnde Renndo
Ñaamde Daande Baɗowal Jaŋde
Naamndaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Ñaande Ñaande Innde renndinnde Jaŋde
Naane Dokkorde Jaŋde
Naange Naange Naangeeji Innde renndinnde Jaŋde
Ñaantude Daande Baɗowal Jaŋde
Ñaaral Ñaaral Ñaare Innde renndinnde Kulle
Naasaande Naasaande Innde renndinnde Tuma
Naatde Daande Baɗowal Jaŋde
Ñaawde Daande Baɗowal Jaŋde
ñaayde Daande Baɗowal Renndo
Ñaayko Ñaayko Innde renndinnde Puɗol
ñaayre ñaayre ñaaƴe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Ñaaɗde Daande Baɗowal Jaŋde
Ñaddude Daande Baɗowal Jaŋde
Nadorde Nadorde Nadorɗe Innde renndinnde Ɓanndu
Nafde Daande Baɗowal Jaŋde
Ñagga Jammoore Jaŋde
Nagge Nagge Nayi Innde renndinnde Kulle
Najde Daande Baɗowal Jaŋde
Ñakkaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Ñakkaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Ñakkude Daande Baɗowal Jaŋde
Ñakkuru Ñakkuru Ñakki Innde renndinnde Kulle
Ñaklaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Ñale Ñale Ñale Innde renndinnde Kulle
Ñallude Daande Baɗowal Weeyo
Ñamlude Daande Baɗowal Jaŋde
Nammaadi Nammaadi Nammaade Innde renndinnde Puɗol
Nande Daande Baɗowal Jaŋde
Nanngude Daande Baɗowal Jaŋde
Ñaral Ñaral Ñare Innde renndinnde Jaŋde
Ñartineede Daande Baɗangal Jaŋde
Natal Natal Nate Innde renndinnde Jaŋde
Nattude Daande Baɗowal Jaŋde
Nawde Daande Baɗowal Jaŋde
Ñawlude Daande Baɗowal Jaŋde
Ñawndugol Ñawndugol Ñawnduli Innde renndinnde Kuwtorɗe
Nawoowo nawoowo nawooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Nawooɓe nawoowo nawooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Ñawu Ñawu Ñabbuuli Innde renndinnde Jaŋde
Ñawu Ñawu Ñabbuuli Innde renndinnde Ñawu
Nawɓe nawɗo nawɓe Innde renndinnde Jaŋde
Nawɗo nawɗo nawɓe Innde renndinnde Jaŋde
Nay Lime Hiisa
Ñaƴol Ñaƴol Ñaƴi Innde renndinnde Jaŋde
Ndamndi Ndamndi Damɗi Innde renndinnde Kulle
Ndamndi Ndamndi Damɗi Innde renndinnde Kulle
Ndaw Ndaw Ndawuuji Innde renndinnde Kulle
Nde Fedde innde Jaŋde
Ndeemiri ndi Innde renndinnde Puɗol
Ndi Fedde innde Jaŋde
Ndik Taftal Jaŋde
Ndu Fedde innde Jaŋde
Ñebbe Ñewre Ñebbe Innde renndinnde Puɗol
Neene Neene Neene en Innde renndinnde Jaŋde
Ñeeño Ñeeño Ñeeñɓe Innde renndinnde Jaŋde
Nefde Daande Baɗowal Jaŋde
Ñekkude Daande Baɗowal Jaŋde
Nem Innde renndinnde Ñaamdu
Ñemammbo Ñemammbo Ñemammbooji Innde renndinnde Ɓanndu
Ñemmbude Daande Baɗowal Jaŋde
Ñenngaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Newre Newre Newe Innde renndinnde Ɓanndu
Ñeɗde Daande Baɗowal Jaŋde
Neɗɗo Neɗɗo Yimɓe Innde renndinnde Ɓanndu
Ngaandi Ngaandi .... Innde renndinnde Ɓanndu
Ngabu Ngabu Gabi Innde renndinnde Kulle
Ngal Fedde innde Jaŋde
Ngatamaare Ngatamaare Innde renndinnde Ndeelam
Ngel Fedde innde Jaŋde
Ngelooba Ngelooba Gelooɗi Innde renndinnde Kulle
Ngeraagu Ngeraagu Innde renndinnde Jaŋde
Ngesa Ngesa Gese Innde renndinnde Weeyo
Ngeɗu Ngeɗu Innde renndinnde Jaŋde
Ngooroondi Ngooroondi Goorooɗi Innde renndinnde Kulle
Ngu Fedde innde Jaŋde
Nguugu Nguugu Guugi Innde renndinnde Ɓanndu
Ñiddude Daande Baɗowal Jaŋde
Ñifde Daande Baɗowal Jaŋde
Ñiire Ñiire Ñiiƴe Innde renndinnde Ɓanndu
Ñiiri Ñiiri Ñihe Innde renndinnde Ñaamdu
Ñiiwa Ñiiwa Ñiibe Innde renndinnde Kulle
Niiwnaade Daande Baɗangal Jaŋde
Ñiiɓde Daande Baɗowal Jaŋde
Ñiiɓde Daande Baɗowal Jaŋde
Ñiklude Daande Baɗowal Ɓanndu
Ñittaade Ñittere Ñitte Daande baɗotoongal Jaŋde
Ñiŋde Daande Baɗowal Jaŋde
Ñiɓde Daande Baɗowal Jaŋde
Njabeeri Njabeeri njabeeje Innde renndinnde Puɗol
Njamala Njamala Jamali Innde renndinnde Kulle
Njeslaare Njeslaare Innde renndinnde Tuma
Njinndaangu Njinndaangu Jinndaaɗi Innde renndinnde Weeyo
Ñobbude Daande Baɗowal Jaŋde
Ñoddaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Noddude Daande Baɗowal Jaŋde
Nofuru Nofuru Noppi Innde renndinnde Ɓanndu
Ñoggaade Daande Baɗowal Jaŋde
Ñohde Daande Baɗowal Jaŋde
Ñolde Daande Baɗowal Jaŋde
Ñomaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Ñonndo Ñonndo Ñonndiɗɓe Innde renndinnde Renndo
Ñonngude Daande Baɗowal Jaŋde
Ñooleede Daande Baɗangal Jaŋde
Ñoomre Ñoomre Innde renndinnde Puɗol
Noon Taftal Jaŋde
Nooroo Nooroo Noorooji Innde renndinnde Kulle
Nootaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Ñootde Daande Baɗowal Jaŋde
Ñorde Daande Baɗowal Jaŋde
Ñorgo Ñorgo Ñor...... Innde renndinnde Kuwtorɗe
Ñorgo Ñorgo Ñorɗe Innde renndinnde Kuwtorɗe
Ñorngilaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Ñorɓollol Ñorɓollol Ñorɓolli Innde renndinnde Ɓanndu
Ñosde Daande Baɗowal Jaŋde
Ñoyñaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Ñoŋtude Daande Baɗowal Jaŋde
Ñoƴƴude Daande Baɗowal Jaŋde
Ñuggaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Ñukaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Nukindaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Ñukindaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Ñulla Innde renndinnde Jaŋde
Ñuuñu Ñuuñu Ñuuƴi Innde renndinnde Kulle
O Kamɓe Lomto daɓɓo Jaŋde
Oksiseen Oksiseen Innde renndinnde Weeyo
Omo Lomto teeŋtuɗo Jaŋde
On A On Lomto daɓɓo Jaŋde
Ondir Ceekirgal Jaŋde
Onon Lomto juutɗo Jaŋde
Oogde Daande Baɗowal Jaŋde
Oolaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Oolel Oolel Oolon Innde renndinnde Weeyo
Oon Lomto juutɗo Jaŋde
Ooñde Daande Baɗowal Jaŋde
Oorannde oorannde gooranɗe Innde renndinnde Jaŋde
Oorde Daande Baɗowal Kulle
Oorel Innde renndinnde Jaŋde
Oorooɓe gooroowo oorooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Oorɓe goorɗo oorɓe Innde renndinnde Jaŋde
Ooyde Daande Baɗowal Jaŋde
Oroy Taftal Jaŋde
Oɗon Lomto teeŋtuɗo Jaŋde
Paggiri Paggiri Paggi Innde renndinnde Puɗol
Penndanɗe fenndannde penndanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Penndoowo penndoowo fenndooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Pennduɗo pennduɗo fennduɓe Innde renndinnde Jaŋde
Peral Peral Pere Innde renndinnde Jaŋde
Pettanɗe fettannde pettanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Pettirgal pettirgal pettirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Pettirɗe pettirgal pettirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Pettoowo pettoowo fettooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Pettugol pettugol pettuli Innde renndinnde Jaŋde
Pettuɗo pettuɗo fettuɓe Innde renndinnde Jaŋde
Piindi Piindi Piindiiji Innde renndinnde Puɗol
Pirlitaari Pirlitaari Pirlitaaji Innde renndinnde Ñaamdu
Piyal piyal piye Innde renndinnde Jaŋde
Piyanɗe fiyannde piyanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Piye piyal piye Innde renndinnde Jaŋde
Piygol piygol piyli Innde renndinnde Jaŋde
Piyirgal piyirgal piyirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Piyirɗe piyirgal piyirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Piyli piygol piyli Innde renndinnde Jaŋde
Piyoowo piyoowo fiyooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Piyɗo piyɗo fiyɓe Innde renndinnde Jaŋde
Podanɗe fodannde podanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Podoowo podoowo fodooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Podoowo podoowo fodooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Podɗo podɗo fodɓe Innde renndinnde Jaŋde
Poofirgal Poofirgal Poofirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Puccu Puccu Pucci Innde renndinnde Kulle
Pullo Pullo Fulɓe Innde renndinnde Jaŋde
Pullo pullo fulɓe Innde renndinnde Renndo
Punndi Punndi Innde renndinnde Weeyo
Puɗal Puɗal Puɗe Innde renndinnde Weeyo
Quraana Innde heeriinde Islam
Raayre Raayre Daaye Innde renndinnde Puɗol
Raddude Daande Baɗowal Jaŋde
Rannjere Rannjere Dannje Innde renndinnde Puɗol
Rawaandu Rawaandu Dawaaɗi Innde renndinnde Kulle
Reedu Reedu Deedi Innde renndinnde Ɓanndu
Reegde Daande Baɗowal Jaŋde
Reende Daande Baɗowal Jaŋde
Regaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Remde Daande Baɗowal Weeyo
Rewde Daande Baɗowal Jaŋde
Riddude Daande Baɗowal Jaŋde
Riiwde Daande Baɗowal Jaŋde
Riiɗde Daande Baɗowal Jaŋde
Riiɗooɓe diiɗoowo riiɗooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Riiɗɓe diiɗɗo riiɗɓe Innde renndinnde Jaŋde
Rimndude Daande Baɗowal Jaŋde
Rinkaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Rokkude Daande Baɗowal Jaŋde
Ronannde Ronannde Donanɗe Innde renndinnde Ɓanndu
Roondde Daande Baɗowal Jaŋde
Roondooɓe doondoowo roondooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Roondɓe doondɗo roondɓe Innde renndinnde Jaŋde
Rootaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Rotere Rotere Dote Innde renndinnde Ɓanndu
Rottude Daande Baɗowal Jaŋde
Rufde Daande Baɗowal Jaŋde
Rugga Ruggaajo Ruggaaɓe Innde renndinnde Renndo
Ruggo Ruggo Innde renndinnde Weeyo
Ruumde Daande Baɗowal Jaŋde
Saani Saani Saaniiji Innde renndinnde Jaŋde
Sabbundu Sabbundu Cabbuli Innde renndinnde Jaŋde
Safrude Daande baɗotoongal Jaŋde
Saggannde saggannde cagganɗe Innde renndinnde Jaŋde
Saggooɓe caggoowo saggooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Saggude Daande Baɗowal Jaŋde
Sagguɓe cagguɗo sagguɓe Innde renndinnde Jaŋde
Sala Sala Salaaji Innde renndinnde Kuwtorɗe
Salaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Samme Samme Innde renndinnde Puɗol
Sammeere Sammeere Cammeeje Innde renndinnde Puɗol
Sammeere Sammeere cammeeje Innde renndinnde Ñaamdu
Sammude Daande Baɗowal Jaŋde
Sarde Daande baɗotoongal Jaŋde
Sardi Sardi Innde renndinnde Kulle
Sawndaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Saƴƴa Saƴƴa Saƴƴaaji Innde renndinnde Hiisa
Seedere Seedere Ceede Innde renndinnde Kulle
Seekannde seekannde ceekanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Seekde Daande Baɗowal Jaŋde
Seekooɓe ceekoowo seekooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Seekɓe ceekɗo seekɓe Innde renndinnde Jaŋde
Seendu Seendu Ceeli Innde renndinnde Kulle
Seeɗa Taftal Jaŋde
Seeɗde Ceeɗu ceeɗi Daande Baɗowal Weeyo
Segene Segene Cegeneeji Innde renndinnde Ɓanndu
Sekde Daande Baɗowal Jaŋde
Sekko Sekko Cekke Innde renndinnde Ɓanndu
Sekooɓe cekoowo sekooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Sekɓe cekɗo sekɓe Innde renndinnde Jaŋde
Selde Daande Baɗowal Jaŋde
Sellude Daande Baɗowal Jaŋde
Selooɓe celoowo selooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Selɓe celɗo selɓe Innde renndinnde Jaŋde
Semmbaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Seŋde Daande Baɗowal Jaŋde
Seɗde Innde renndinnde Kuwtorɗe
Sidere Sidere Cide Innde renndinnde Kulle
Siggude Daande Baɗowal Jaŋde
Siiwde Daande Baɗowal Jaŋde
Silannde silannde cilanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Silde Daande Baɗowal Jaŋde
Silooɓe ciloowo silooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Silɓe cilɗo silɓe Innde renndinnde Jaŋde
Sinndude Daande Baɗowal Jaŋde
Sinno Taftal Jaŋde
Sip Taftal Jaŋde
Soccude Daande Baɗowal Jaŋde
Sofru Sofru Coppi Innde renndinnde Kulle
Soggude Daande Baɗowal Jaŋde
Sokaade Daande Baɗowal Jaŋde
Sokiiɓe cokiiɗo sokiiɓe Innde renndinnde Jaŋde
Sokkude Daande Baɗowal Jaŋde
Sokotooɓe cokotooɗo sokotooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Solannde solannde colanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Solde Daande Baɗowal Jaŋde
Solooɓe coloowo solooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Solɓe colɗo solɓe Innde renndinnde Jaŋde
Soñde Daande Baɗowal Puɗol
Sonndu Sonndu colli Innde renndinnde Kulle
Soodde Daande Baɗowal Jaŋde
Soofde Daande Baɗowal Jaŋde
Sooyru Sooyru Cooyɗi Innde renndinnde Kulle
Sooɗaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Soppinaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Soppude Daande Baɗowal Jaŋde
Sorde Daande Baɗowal Jaŋde
Sottude Daande Baɗowal Jaŋde
Sukkude Daande Baɗowal Jaŋde
Sukundu Sukundu Cukuli Innde renndinnde Ɓanndu
Sulmaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Sumalle Sumalle Sumalleeji Innde renndinnde Kuwtorɗe
Summbannde summbannde cummbanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Summbooɓe cummboowo summbooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Summbude Daande Baɗowal Jaŋde
Summbuɓe cummbuɗo summbuɓe Innde renndinnde Jaŋde
Suppitaade Daande baɗotoongal Jaŋde
Suyannde suyannde cuyanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Suyde Daande Baɗowal Jaŋde
Suyooɓe cuyoowo suyooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Suyɓe cuyɗo suyɓe Innde renndinnde Jaŋde
Taarodde Taarodde Taaroɗɗe Innde renndinnde Jaŋde
Taataade Daande baɗotoongal Jaŋde
Taatde Daande Baɗowal Jaŋde
Tafannde tafannde tafanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Tafanɗe tafannde tafanɗe Innde renndinnde Jaŋde
Tafde Daande Baɗowal Jaŋde
Tafgol tafgol tafli Innde renndinnde Jaŋde
Tafirgal tafirgal tafirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Tafirɗe tafirgal tafirɗe Innde renndinnde Jaŋde
Tafoowo tafoowo tafooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Tafooɓe tafoowo tafooɓe Innde renndinnde Jaŋde
Tafɓe tafɗo tafɓe Innde renndinnde Jaŋde
Tafɗo tafɗo tafɓe Innde renndinnde Jaŋde
Taggude Daande Baɗowal Jaŋde
Takkal takkal takke Innde renndinnde Jaŋde
Takke takkal takke<