Fannnu Islam

.

Gowlaali
Defte e fannu Islam

Islam

Firo


Aljanna : Aljanna : ko nguurndam mblɗam , Gellaay wi'i aljanna welii nanooɓe yahnooɓe ngartaani,


Almaami : Gardiiɗo Senngo juulooɓe


Alla : Innde Joomiraaɗu

Wolof: Yalla
Français: Dieu
Anglais: God


Quraana : Deftere tuugnorde diine lislaam