Fannnu Ndeelam

.

Gowlaali
Defte e fannu Ndeelam

Ndeelam

Firo


Ndiyam : Ndeelam njareteeɗam, so aadee walla kulle ladde ɗomɗii

Français: Eau


Kosam : Ndeelam ndanejam ummotooɗam e aadee, daabaa walla kullel ɓesngel.

Arabe: حليب
Français: Lait
Anglais: Milk
Espagnol: Leche


Dalƴo : Dillugol ndeelam


Ngatamaare : Ko ƴiiwoonde toɓo heewngo, adotoonde tellaade so ndunngu naatii.