u

Firlito baɗal Gollal : Ñekkude

Timmuɗe

Timmungal tataɓal daande baɗowal

 • Mi Ñekkii
 • A Ñekkii
 • O Ñekkii
 • En Ñekkii
 • Min Ñekkii
 • On Ñekkii
 • Ɓe Ñekkii

Timmungal ɗimmal daande baɗowal

 • Ñekku-mi / Miin Ñekki / Mbeɗe Ñekki
 • Ñekku-ɗaa / Aan Ñekki / Aɗa Ñekki
 • O Ñekki / Kaŋko Ñekki / Ombo Ñekki
 • Ñekku-ɗen / Enen Ñekki / Eɗen Ñekki
 • Min Ñekki / Minen Ñekki / Emin Ñekki
 • Ñekku-ɗon / Onon Ñekki / Oɗon Ñekki
 • Ɓe Ñekki / Kamɓe Ñekki / Eɓe Ñekki

Timmungal gadanal daande baɗowal

 • Mi Ñekku
 • A Ñekku
 • O Ñekku
 • En Ñekku
 • Min Ñekku
 • On Ñekku
 • Ɓe Ñekku

Jogorɗe

Jogorngal nayaɓal daande baɗowal

 • Miin Ñekkata
 • Aan Ñekkata
 • Kaŋko Ñekkata
 • Enen Ñekkata
 • Minen Ñekkata
 • Onon Ñekkata
 • Kamɓe Ñekkata

Jogorngal tataɓal daande baɗowal

 • Mi Ñekkat
 • A Ñekkat
 • O Ñekkat
 • En Ñekkat
 • Min Ñekkat
 • On Ñekkat
 • Ɓe Ñekkat

Jogorngal ɗimmal daande baɗowal

 • Mi Ñekka
 • Ñekkaa
 • O Ñekka
 • Ñekken
 • Min Ñekka
 • Ñekkon
 • Ɓe Ñekka

Jogorngal gadanal daande baɗowal

 • Yo mi Ñekku
 • Yo a Ñekku
 • Yo o Ñekku
 • Yo en Ñekku
 • Yo min Ñekku
 • Yo on Ñekku
 • Yo ɓe Ñekku

Inɗe

Mbele ɗee inɗe ina ngoodi?

Ñekkoowo - Ñekkooɓe - Ñekkuɗo - Ñekkuɓe - Ñekkirgal - Ñekkirɗe - Ñekkal - Ñekke - Ñekkugol - Ñekkuli - Ñekkol - Ñekki - Ñekkidi - Ñekkiri - Ñekkiɗi - Ñekkannde - Ñekkanɗe - Ñekkoore - Ñekkooje - Ñekko - Ñekke - Ñekkere - Ñekke - ekn...

Mdele ɗee baɗe ina kuwtoree?

Ñekkitde - Ñekkidde - Ñekkinde - Ñekkikinde - Ñekkirde - Ñekkoyde - Ñekkande - Ñekkondirde - Ñekkorde - Ñekkitidde - Ñekkitinde - Ñekkitikinde - Ñekkitirde - Ñekkitoyde - Ñekkitande - Ñekkitondirde - Ñekkitorde - Ñekkdinde - Ñekkdikinde - Ñekkdirde - Ñekkdoyde - Ñekkdande - Ñekkdondirde - Ñekkdorde - Ñekknikinde - Ñekknirde - Ñekknoyde - Ñekknande - Ñekknondirde - Ñekknorde - Ñekkkinirde - Ñekkkinoyde - Ñekkkinande - Ñekkkinondirde - Ñekkkinorde - Ñekkiroyde - Ñekkirande - Ñekkirondirde - Ñekkirorde - Ñekkoyande - Ñekkoyondirde - Ñekkoyorde - Ñekkanondirde - Ñekkanorde - Ñekkondirorde - ekn...


Pelle inɗe

Mbele ɗee inɗe ina ngoodi?

Ñekkoowo o - Ñekkooba ba - Ñekkoori ndi - Ñekkowol ngol - Ñekkooka ka - Ñekkooki ki - Ñekkooru ndu - Ñekkokal kal - Ñekkowal ngal - Ñekkowel ngel - Ñekkoongo ngo - Ñekkoore nde - Ñekkoongu ngu - Ñekkoonge nge - Ñekkowum ɗum - Ñekkowam ɗam - Ñekkooɓe ɓe - Ñekkooɗe ɗe - Ñekkooɗi ɗi - Ñekkokon kon - Ñekkba ba - Ñekkndi ndi - Ñekkngol ngol - Ñekkka ka - Ñekkki ki - Ñekkndu ndu - Ñekkkal kal - Ñekkngal ngal - Ñekkngel ngel - Ñekkngo ngo - Ñekknde nde - Ñekkngu ngu - Ñekknge nge - Ñekkɗum ɗum - Ñekkɗam ɗam - Ñekkɓe ɓe - Ñekkɗe ɗe - Ñekkɗi ɗi - Ñekkkon kon -