A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam jofi

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
Baafal Baafal Baafe
Buhal Buhal Buhe
Balamaaje Balamaaje
Baalboruwal Baalboruwal Baalboruuje
Bawwaami Bawwaami Bawwaame
Batayse Batayse
Baltirgal Baltirgal Baltirɗe
Baɗo Baɗo Waɗɓe
Baɗal Baɗal Baɗe
Barme Barme Barmeeji
Baramlefol Baramlefol Baramlefi
Burugal Burugal Buruɗe
Baraade Baraade Baraduuji
Baktude
Bagi Bagi Bagiiji
Bakteri Bakteri Bakteriiji
Bifal Bifal Bife
Buy
Ba
Buudere Buudere Buude
Bewde
Baccude
Bedek Bedek
Batte
Ballaade
Bablude
Baagal Baagal baage
Banaade
Baajol Baajol baaji
Bedol Bedol Bedi
Boyde
Boy Boy Boynaaji
Buujde
Baggo Baggo Waggiɗɓe
Bunaa Bunaa Bunaaji

0 of 1