A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam jofi

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
O Kamɓe
On A On
Oorde
Oorel
Oolel Oolel Oolon
Ooñde
Ooñde
Ooñde
Ooñde
Onon
Omo
Oɗon
oorooɓe gooroowo oorooɓe
oorɓe goorɗo oorɓe
oorannde oorannde gooranɗe
Oon
Ondir
Oolaade
Oogde
Oksiseen Oksiseen
Ooyde

0 of 1