A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam jofi

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
Segene Segene Cegeneeji
Sala Sala Salaaji
Sammeere Sammeere Cammeeje
Sottude
Sabbundu Sabbundu Cabbuli
Samme Samme
Sardi Sardi
Suppitaade
Soppinaade
Soofde
Sooɗaade
Semmbaade
Sulmaade
Sukundu Sukundu Cukuli
Soñde
Seɗde
Saani Saani Saaniiji
Sooyru Sooyru Cooyɗi
sammeere Sammeere cammeeje
Seeɗde Ceeɗu ceeɗi
Salaade
Saggude
Safrude
Soccude
Saƴƴa Saƴƴa Saƴƴaaji
Sellude
Seedere Seedere Ceede
Sarde
Sawndaade
Siggude
Soggude
Sokkude
Sumalle Sumalle Sumalleeji
Siiwde
Soodde
Silde
Seekde
Sekde
Suyde
Sinndude
silooɓe ciloowo silooɓe
silɓe cilɗo silɓe
silannde silannde cilanɗe
seekooɓe ceekoowo seekooɓe
seekɓe ceekɗo seekɓe
seekannde seekannde ceekanɗe
sekooɓe cekoowo sekooɓe
sekɓe cekɗo sekɓe
suyooɓe cuyoowo suyooɓe
suyɓe cuyɗo suyɓe
suyannde suyannde cuyanɗe
Soppude
Sokaade
sokiiɓe cokiiɗo sokiiɓe
sokotooɓe cokotooɗo sokotooɓe
Seŋde
Sofru Sofru Coppi
Sinno
Seeɗa
Sorde
Sonndu Sonndu colli
Selde
Sukkude
saggooɓe caggoowo saggooɓe
sagguɓe cagguɗo sagguɓe
saggannde saggannde cagganɗe
Seendu Seendu Ceeli
Sidere Sidere Cide
selooɓe celoowo selooɓe
selɓe celɗo selɓe
Sekko Sekko Cekke
Sammude
Sip
Solde
solooɓe coloowo solooɓe
solɓe colɗo solɓe
solannde solannde colanɗe
Summbude
Summbude
Summbude
summbooɓe cummboowo summbooɓe
summbuɓe cummbuɗo summbuɓe
summbannde summbannde cummbanɗe

0 of 1