A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam fini

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
Werlaa Werlaa Werlaaji
Wowru Wowru Boɓi
Wallude
Wiinnde Wiinnde Bille
Wuppude
Wutte Wutte Wutteeji
Wakannde wakannde Bakane
Waandu Waandu baaɗi
Wojere wojere Boje
Weendu Weendu Beeli
Wilde Wilde Bile
Waalo Ngo
Wekkude
Wannde Wannde Bane
Weeyde
Wuññinaade
Werlaade
Wertude
Waywayko Waywayko Waywaykooji
Wuccundu Wuccundu Guccuɗi
Wulnde Wulnde Gulle
Wempeƴere Wempeƴere Bempeƴƴe
Waare Waare Bahe
Walabo Walabo Balabe
Wecco Wecco Becce
Wasaango Wasaango Basaale
Wutaandu Wutaandu Butaali
Wooroŋŋe Wooroŋŋe Wooroŋŋeeji
Weɗaade
Weetde
Woppude
Wafdu Wafdu Bafɗi
Waande Waande Baaɗe
Wottaade
Wilde
Wuɗde
Wujaade
Waktu Waktu Waktuuji
Wuurde
Waylude
Winndude
Wostaade
Wisde
Wujjude
Wulde
Wullude
Waasde
Wifde
Waɗde
Wowlude
Wowru Wowru Boɓi
Wayde
Woyndu Woyndu Boyli
Wowtude
Waawde
Warde
Wonde
Wakkaade
Waalde
Wuufde
Wuuɗde
Wullaade
Wullo Wullo Gulle
Wordoonde Wordoonde Bordooɗe
Woocde
Wilwilnde
Wesde
Waañde
Woorde
Weelde
Wuro Wuro Gure

0 of 1