A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Saggitorde PULAAR

Deftere renndinnde gowlaali Pulaar kam e firooji mum en. Won heen ina ngon'di e firooji caltuɗe goɗɗe walla kadi ɗemɗe goɗɗe..

Caltuɗe Ɗemɗe Fannuuji

Mbele ko jam ñalli

Yiilo Wowlaandu

Winndu ɗo wowlaandu ndu njiiloto-ɗa nduWowlaandu Teelal Keewal Ngonka Fannu
Werlaa Werlaa Werlaaji
Wowru Wowru Boɓi
Wallude
Wiinnde Wiinnde Bille
Wuppude
Wutte Wutte Wutteeji
Wakannde wakannde Bakane
Waandu Waandu baaɗi
Wojere wojere Boje
Weendu Weendu Beeli
Wilde Wilde Bile
Waalo Ngo
Wekkude
Wannde Wannde Bane
Weeyde
Wuññinaade
Werlaade
Wertude
Waywayko Waywayko Waywaykooji
Wuccundu Wuccundu Guccuɗi
Wulnde Wulnde Gulle
Wempeƴere Wempeƴere Bempeƴƴe
Waare Waare Bahe
Walabo Walabo Balabe
Wecco Wecco Becce
Wasaango Wasaango Basaale
Wutaandu Wutaandu Butaali
Wooroŋŋe Wooroŋŋe Wooroŋŋeeji
Weɗaade
Weetde
Woppude
Wafdu Wafdu Bafɗi
Waande Waande Baaɗe
Wottaade
Wilde
Wuɗde
Wujaade
Waktu Waktu Waktuuji
Wuurde
Waylude
Winndude
Wostaade

0 of 1