A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Wayde

Wayde

Wayde ko Daande Baɗowal

Wayde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Siforaade, nanndude

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Wayde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi way
A way
O way
En mbay
Min mbay
On mbay
Ɓe mbay
Timmungal ɗimmal
mbay-mi
mbay-ɗaa
O wayi
mbay-ɗen
Min mbayi
mbay-ɗon
Ɓe mbayi
Timmungal ɗimmal
Miin wayi
Aan wayi
Kaŋko wayi
Enen mbayi
Minen mbayi
Onon mbayi
Kamɓe mbayi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe wayi
Aɗa wayi
Ombo wayi
Eɗen mbayi
Emin mbayi
Oɗon mbayi
Eɓe mbayi
Timmungal tataɗal
Mi wayii
A wayii
O wayii
En mbayii
Min mbayii
On mbayii
Ɓe mbayii

Jogorngal nayaɓal
Miin wayata
Aan wayata
Kaŋko wayata
Enen mbayata
Minen mbayata
Onon mbayata
Kamɓe mbayata
Jogorngal tataɓal
Mi wayat
A wayat
O wayat
En mbayat
Min mbayat
On mbayat
Ɓe mbayat
Jogorngal ɗimmal
Mi waya
mbayaa
O waya
mbayen
Min mbaya
mbayon
Ɓe mbaya
Jogorngal gadanal
Yo mi way
Yo a way
Yo o way
Yo en mbay
Yo min mbay
Yo on mbay
Yo ɓe mbay

Inɗe ceekaaɗe e Wayde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Wayde

bayoowo wayooɓe bayɗo wayɓe bayirgal bayirɗe bayal baye baygol bayli
bayol bayi mbaydi mbayri bayɗi wayannde bayanɗe wayoore bayooje wayo
baye wayre baye

Inɗe ceekaaɗe e Wayde jahduɗe pelle inɗe

bayoowo o mbayooba ba mbayoori ndi bayowol ngol mbayooka ka mbayooki ki mbayooru ndu bayokal kal bayowal ngal bayowel ngel
mbayoongo ngo mbayoore nde mbayoongu ngu mbayoonge nge mbayowum ɗum mbayowam ɗam wayooɓe ɓe bayooɗe ɗe bayooɗi ɗi mbayokon kon


Wayde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Wayde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Wayde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Wayde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WaydeCeerno amadaliw ɓeydani en Wayde e deftere ndee.