Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Oolaade

Oolaade

Oolaade ko Daande baɗotoongal

Oolaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Woytaade muuseeki gaañannde

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Oolaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi ooli
A ooli
O ooli
En ngooli
Min ngooli
On ngooli
Ɓe ngooli
Timmungal ɗimmal
ngoolii-mi
ngooli-ɗaa
O oolii
ngooli-ɗen
Min ngoolii
ngooli-ɗon
Ɓe ngoolii
Timmungal ɗimmal
Miin ooli
Aan ooli
Kaŋko ooli
Enen ngooli
Minen ngooli
Onon ngooli
Kamɓe ngooli
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe ooli
Aɗa ooli
Ombo ooli
Eɗen ngooli
Emin ngooli
Oɗon ngooli
Eɓe ngooli
Timmungal tataɗal
Mi ooliima
A ooliima
O ooliima
En ngooliima
Min ngooliima
On ngooliima
Ɓe ngooliima

Jogorngal nayaɓal
Miin oolotoo
Aan oolotoo
Kaŋko oolotoo
Enen ngoolotoo
Minen ngoolotoo
Onon ngoolotoo
Kamɓe ngoolotoo
Jogorngal tataɓal
Mi ooloto
A ooloto
O ooloto
En ngooloto
Min ngooloto
On ngooloto
Ɓe ngooloto
Jogorngal ɗimmal
Mi ooloo
ngool-ɗaa
O ooloo
ngool-ɗen
Min ngooloo
ngool-ɗon
Ɓe ngooloo
Jogorngal gadanal
Yo mi oolo
Yo a oolo
Yo o oolo
Yo en ngoolo
Yo min ngoolo
Yo on ngoolo
Yo ɓe ngoolo

Inɗe ceekaaɗe e Oolaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Oolaade

gooliiɗo ooliiɓe goolotooɗo oolotooɓe goolorgal goolorɗe goolagol goolali goolol gooli
ngooldi ngoolri goolɗi oolannde goolanɗe ooloore goolooje oolo goole oolre
goole

Inɗe ceekaaɗe e Oolaade jahduɗe pelle inɗeOolaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Oolaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Oolaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Oolaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e OolaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Oolaade e deftere ndee.