A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Oogde

Oogde

Oogde ko Daande Baɗowal

Oogde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Asde mbele ittude nder leydi kaaƴe baɗɗe ko naftortee, ko wayi no kaŋŋe, kaalis, jamɗe, ekn..

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Oogde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi oog
A oog
O oog
En ngoog
Min ngoog
On ngoog
Ɓe ngoog
Timmungal ɗimmal
ngoog-mi
ngoog-ɗaa
O oogi
ngoog-ɗen
Min ngoogi
ngoog-ɗon
Ɓe ngoogi
Timmungal ɗimmal
Miin oogi
Aan oogi
Kaŋko oogi
Enen ngoogi
Minen ngoogi
Onon ngoogi
Kamɓe ngoogi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe oogi
Aɗa oogi
Ombo oogi
Eɗen ngoogi
Emin ngoogi
Oɗon ngoogi
Eɓe ngoogi
Timmungal tataɗal
Mi oogii
A oogii
O oogii
En ngoogii
Min ngoogii
On ngoogii
Ɓe ngoogii

Jogorngal nayaɓal
Miin oogata
Aan oogata
Kaŋko oogata
Enen ngoogata
Minen ngoogata
Onon ngoogata
Kamɓe ngoogata
Jogorngal tataɓal
Mi oogat
A oogat
O oogat
En ngoogat
Min ngoogat
On ngoogat
Ɓe ngoogat
Jogorngal ɗimmal
Mi ooga
ngoogaa
O ooga
ngoogen
Min ngooga
ngoogon
Ɓe ngooga
Jogorngal gadanal
Yo mi oog
Yo a oog
Yo o oog
Yo en ngoog
Yo min ngoog
Yo on ngoog
Yo ɓe ngoog

Inɗe ceekaaɗe e Oogde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Oogde

googoowo oogooɓe googɗo oogɓe googirgal googirɗe googal googe googgol googli
googol googi ngoogdi ngoogri googɗi oogannde googanɗe oogoore googooje oogo
googe oogre googe

Inɗe ceekaaɗe e Oogde jahduɗe pelle inɗe

googoowo o ngoogooba ba ngoogoori ndi googowol ngol ngoogooka ka ngoogooki ki ngoogooru ndu googokal kal googowal ngal googowel ngel
ngoogoongo ngo ngoogoore nde ngoogoongu ngu ngoogoonge nge ngoogowum ɗum ngoogowam ɗam oogooɓe ɓe googooɗe ɗe googooɗi ɗi ngoogokon kon


Oogde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Oogde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Oogde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Oogde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e OogdeCeerno amadaliw ɓeydani en Oogde e deftere ndee.