A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ammbude

Ammbude

Ammbude ko Daande Baɗowal

Ammbude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Falaade, heedde huunde e goɗɗum

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ammbude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi ammbu
A ammbu
O ammbu
En ngammbu
Min ngammbu
On ngammbu
Ɓe ngammbu
Timmungal ɗimmal
ngammbu-mi
ngammbu-ɗaa
O ammbi
ngammbu-ɗen
Min ngammbi
ngammbu-ɗon
Ɓe ngammbi
Timmungal ɗimmal
Miin ammbi
Aan ammbi
Kaŋko ammbi
Enen ngammbi
Minen ngammbi
Onon ngammbi
Kamɓe ngammbi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe ammbi
Aɗa ammbi
Ombo ammbi
Eɗen ngammbi
Emin ngammbi
Oɗon ngammbi
Eɓe ngammbi
Timmungal tataɗal
Mi ammbii
A ammbii
O ammbii
En ngammbii
Min ngammbii
On ngammbii
Ɓe ngammbii

Jogorngal nayaɓal
Miin ammbata
Aan ammbata
Kaŋko ammbata
Enen ngammbata
Minen ngammbata
Onon ngammbata
Kamɓe ngammbata
Jogorngal tataɓal
Mi ammbat
A ammbat
O ammbat
En ngammbat
Min ngammbat
On ngammbat
Ɓe ngammbat
Jogorngal ɗimmal
Mi ammba
ngammbaa
O ammba
ngammben
Min ngammba
ngammbon
Ɓe ngammba
Jogorngal gadanal
Yo mi ammbu
Yo a ammbu
Yo o ammbu
Yo en ngammbu
Yo min ngammbu
Yo on ngammbu
Yo ɓe ngammbu

Inɗe ceekaaɗe e Ammbude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ammbude

gammboowo ammbooɓe gammbuɗo ammbuɓe gammbirgal gammbirɗe gammbal gammbe gammbugol gammbuli
gammbol gammbi ngammbidi ngammbiri gammbiɗi ammbannde gammbanɗe ammboore gammbooje ammbo
gammbe ammbere gammbe

Inɗe ceekaaɗe e Ammbude jahduɗe pelle inɗe

gammboowo o ngammbooba ba ngammboori ndi gammbowol ngol ngammbooka ka ngammbooki ki ngammbooru ndu gammbokal kal gammbowal ngal gammbowel ngel
ngammboongo ngo ngammboore nde ngammboongu ngu ngammboonge nge ngammbowum ɗum ngammbowam ɗam ammbooɓe ɓe gammbooɗe ɗe gammbooɗi ɗi ngammbokon kon


Ammbude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ammbude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ammbude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ammbude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e AmmbudeCeerno amadaliw ɓeydani en Ammbude e deftere ndee.