Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Banaade

Banaade

Banaade ko Daande baɗotoongal

Banaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Yiɗde anndude ko uurata walla luuɓata ko.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Banaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi bani
A bani
O bani
En mbani
Min mbani
On mbani
Ɓe mbani
Timmungal ɗimmal
mbanii-mi
mbani-ɗaa
O banii
mbani-ɗen
Min mbanii
mbani-ɗon
Ɓe mbanii
Timmungal ɗimmal
Miin bani
Aan bani
Kaŋko bani
Enen mbani
Minen mbani
Onon mbani
Kamɓe mbani
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe bani
Aɗa bani
Ombo bani
Eɗen mbani
Emin mbani
Oɗon mbani
Eɓe mbani
Timmungal tataɗal
Mi baniima
A baniima
O baniima
En mbaniima
Min mbaniima
On mbaniima
Ɓe mbaniima

Jogorngal nayaɓal
Miin banotoo
Aan banotoo
Kaŋko banotoo
Enen mbanotoo
Minen mbanotoo
Onon mbanotoo
Kamɓe mbanotoo
Jogorngal tataɓal
Mi banoto
A banoto
O banoto
En mbanoto
Min mbanoto
On mbanoto
Ɓe mbanoto
Jogorngal ɗimmal
Mi banoo
mban-ɗaa
O banoo
mban-ɗen
Min mbanoo
mban-ɗon
Ɓe mbanoo
Jogorngal gadanal
Yo mi bano
Yo a bano
Yo o bano
Yo en mbano
Yo min mbano
Yo on mbano
Yo ɓe mbano

Inɗe ceekaaɗe e Banaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Banaade

baniiɗo baniiɓe banotooɗo banotooɓe banorgal banorɗe banagol banali banol bani
mbandi mbanri banɗi banannde bananɗe banoore banooje bano bane banre
bane

Inɗe ceekaaɗe e Banaade jahduɗe pelle inɗeBanaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Banaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Banaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Banaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e BanaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Banaade e deftere ndee.