A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Sukkude

Sukkude

Sukkude ko Daande Baɗowal

Sukkude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Waasde serwude, Heewde no feewi tawa yaajiraaka

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Sukkude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi sukku
A sukku
O sukku
En cukku
Min cukku
On cukku
Ɓe cukku
Timmungal ɗimmal
cukku-mi
cukku-ɗaa
O sukki
cukku-ɗen
Min cukki
cukku-ɗon
Ɓe cukki
Timmungal ɗimmal
Miin sukki
Aan sukki
Kaŋko sukki
Enen cukki
Minen cukki
Onon cukki
Kamɓe cukki
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe sukki
Aɗa sukki
Ombo sukki
Eɗen cukki
Emin cukki
Oɗon cukki
Eɓe cukki
Timmungal tataɗal
Mi sukkii
A sukkii
O sukkii
En cukkii
Min cukkii
On cukkii
Ɓe cukkii

Jogorngal nayaɓal
Miin sukkata
Aan sukkata
Kaŋko sukkata
Enen cukkata
Minen cukkata
Onon cukkata
Kamɓe cukkata
Jogorngal tataɓal
Mi sukkat
A sukkat
O sukkat
En cukkat
Min cukkat
On cukkat
Ɓe cukkat
Jogorngal ɗimmal
Mi sukka
cukkaa
O sukka
cukken
Min cukka
cukkon
Ɓe cukka
Jogorngal gadanal
Yo mi sukku
Yo a sukku
Yo o sukku
Yo en cukku
Yo min cukku
Yo on cukku
Yo ɓe cukku

Inɗe ceekaaɗe e Sukkude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Sukkude

cukkoowo sukkooɓe cukkuɗo sukkuɓe cukkirgal cukkirɗe cukkal cukke cukkugol cukkuli
cukkol cukki cukkidi cukkiri cukkiɗi sukkannde cukkanɗe sukkoore cukkooje sukko
cukke sukkere cukke

Inɗe ceekaaɗe e Sukkude jahduɗe pelle inɗe

cukkoowo o cukkooba ba cukkoori ndi cukkowol ngol cukkooka ka cukkooki ki cukkooru ndu cukkokal kal cukkowal ngal cukkowel ngel
cukkoongo ngo cukkoore nde cukkoongu ngu cukkoonge nge cukkowum ɗum cukkowam ɗam sukkooɓe ɓe cukkooɗe ɗe cukkooɗi ɗi cukkokon kon


Sukkude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Sukkude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Sukkude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Sukkude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e SukkudeCeerno amadaliw ɓeydani en Sukkude e deftere ndee.