A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Boyde

Boyde

Boyde ko Daande Baɗowal

Boyde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Jayngol, jaggude ɗum haa ɗaminee so woppaama ne, ɗum ñifaani ɗum.
Ɓoccitaade deenatnooɗo, ullo ladde ina doga wonande daabaa

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Boyde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi boy
A boy
O boy
En mboy
Min mboy
On mboy
Ɓe mboy
Timmungal ɗimmal
mboy-mi
mboy-ɗaa
O boyi
mboy-ɗen
Min mboyi
mboy-ɗon
Ɓe mboyi
Timmungal ɗimmal
Miin boyi
Aan boyi
Kaŋko boyi
Enen mboyi
Minen mboyi
Onon mboyi
Kamɓe mboyi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe boyi
Aɗa boyi
Ombo boyi
Eɗen mboyi
Emin mboyi
Oɗon mboyi
Eɓe mboyi
Timmungal tataɗal
Mi boyii
A boyii
O boyii
En mboyii
Min mboyii
On mboyii
Ɓe mboyii

Jogorngal nayaɓal
Miin boyata
Aan boyata
Kaŋko boyata
Enen mboyata
Minen mboyata
Onon mboyata
Kamɓe mboyata
Jogorngal tataɓal
Mi boyat
A boyat
O boyat
En mboyat
Min mboyat
On mboyat
Ɓe mboyat
Jogorngal ɗimmal
Mi boya
mboyaa
O boya
mboyen
Min mboya
mboyon
Ɓe mboya
Jogorngal gadanal
Yo mi boy
Yo a boy
Yo o boy
Yo en mboy
Yo min mboy
Yo on mboy
Yo ɓe mboy

Inɗe ceekaaɗe e Boyde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Boyde

boyoowo boyooɓe boyɗo boyɓe boyirgal boyirɗe boyal boye boygol boyli
boyol boyi mboydi mboyri boyɗi boyannde boyanɗe boyoore boyooje boyo
boye boyre boye

Inɗe ceekaaɗe e Boyde jahduɗe pelle inɗe

boyoowo o mboyooba ba mboyoori ndi boyowol ngol mboyooka ka mboyooki ki mboyooru ndu boyokal kal boyowal ngal boyowel ngel
mboyoongo ngo mboyoore nde mboyoongu ngu mboyoonge nge mboyowum ɗum mboyowam ɗam boyooɓe ɓe boyooɗe ɗe boyooɗi ɗi mboyokon kon


Boyde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Boyde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Boyde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Boyde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e BoydeCeerno amadaliw ɓeydani en Boyde e deftere ndee.