A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Nattude

Nattude

Nattude ko Daande Baɗowal

Nattude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Gaynude woodde. Maayde

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Nattude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi nattu
A nattu
O nattu
En nattu
Min nattu
On nattu
Ɓe nattu
Timmungal ɗimmal
nattu-mi
nattu-ɗaa
O natti
nattu-ɗen
Min natti
nattu-ɗon
Ɓe natti
Timmungal ɗimmal
Miin natti
Aan natti
Kaŋko natti
Enen natti
Minen natti
Onon natti
Kamɓe natti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe natti
Aɗa natti
Ombo natti
Eɗen natti
Emin natti
Oɗon natti
Eɓe natti
Timmungal tataɗal
Mi nattii
A nattii
O nattii
En nattii
Min nattii
On nattii
Ɓe nattii

Jogorngal nayaɓal
Miin nattata
Aan nattata
Kaŋko nattata
Enen nattata
Minen nattata
Onon nattata
Kamɓe nattata
Jogorngal tataɓal
Mi nattat
A nattat
O nattat
En nattat
Min nattat
On nattat
Ɓe nattat
Jogorngal ɗimmal
Mi natta
nattaa
O natta
natten
Min natta
natton
Ɓe natta
Jogorngal gadanal
Yo mi nattu
Yo a nattu
Yo o nattu
Yo en nattu
Yo min nattu
Yo on nattu
Yo ɓe nattu

Inɗe ceekaaɗe e Nattude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Nattude

nattoowo nattooɓe nattuɗo nattuɓe nattirgal nattirɗe nattal natte nattugol nattuli
nattol natti nattidi nattiri nattiɗi nattannde nattanɗe nattoore nattooje natto
natte nattere natte

Inɗe ceekaaɗe e Nattude jahduɗe pelle inɗe

nattoowo o nattooba ba nattoori ndi nattowol ngol nattooka ka nattooki ki nattooru ndu nattokal kal nattowal ngal nattowel ngel
nattoongo ngo nattoore nde nattoongu ngu nattoonge nge nattowum ɗum nattowam ɗam nattooɓe ɓe nattooɗe ɗe nattooɗi ɗi nattokon kon


Nattude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Nattude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Nattude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Nattude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e NattudeCeerno amadaliw ɓeydani en Nattude e deftere ndee.