A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Naatde

Naatde

Naatde ko Daande Baɗowal

Naatde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ɓennude nder

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Naatde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi naat
A naat
O naat
En naat
Min naat
On naat
Ɓe naat
Timmungal ɗimmal
naat-mi
naat-ɗaa
O naati
naat-ɗen
Min naati
naat-ɗon
Ɓe naati
Timmungal ɗimmal
Miin naati
Aan naati
Kaŋko naati
Enen naati
Minen naati
Onon naati
Kamɓe naati
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe naati
Aɗa naati
Ombo naati
Eɗen naati
Emin naati
Oɗon naati
Eɓe naati
Timmungal tataɗal
Mi naatii
A naatii
O naatii
En naatii
Min naatii
On naatii
Ɓe naatii

Jogorngal nayaɓal
Miin naatata
Aan naatata
Kaŋko naatata
Enen naatata
Minen naatata
Onon naatata
Kamɓe naatata
Jogorngal tataɓal
Mi naatat
A naatat
O naatat
En naatat
Min naatat
On naatat
Ɓe naatat
Jogorngal ɗimmal
Mi naata
naataa
O naata
naaten
Min naata
naaton
Ɓe naata
Jogorngal gadanal
Yo mi naat
Yo a naat
Yo o naat
Yo en naat
Yo min naat
Yo on naat
Yo ɓe naat

Inɗe ceekaaɗe e Naatde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Naatde

naatoowo naatooɓe naatɗo naatɓe naatirgal naatirɗe naatal naate naatgol naatli
naatol naati naatdi naatri naatɗi naatannde naatanɗe naatoore naatooje naato
naate naatre naate

Inɗe ceekaaɗe e Naatde jahduɗe pelle inɗe

naatoowo o naatooba ba naatoori ndi naatowol ngol naatooka ka naatooki ki naatooru ndu naatokal kal naatowal ngal naatowel ngel
naatoongo ngo naatoore nde naatoongu ngu naatoonge nge naatowum ɗum naatowam ɗam naatooɓe ɓe naatooɗe ɗe naatooɗi ɗi naatokon kon


Naatde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Naatde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Naatde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Naatde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e Naatde



Ceerno amadaliw ɓeydani en Naatde e deftere ndee.