A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Enndude

Enndude

Enndude ko Daande Baɗowal

Enndude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Suusde waɗde hay so waɗaani

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Enndude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi enndu
A enndu
O enndu
En ngenndu
Min ngenndu
On ngenndu
Ɓe ngenndu
Timmungal ɗimmal
ngenndu-mi
ngenndu-ɗaa
O enndi
ngenndu-ɗen
Min ngenndi
ngenndu-ɗon
Ɓe ngenndi
Timmungal ɗimmal
Miin enndi
Aan enndi
Kaŋko enndi
Enen ngenndi
Minen ngenndi
Onon ngenndi
Kamɓe ngenndi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe enndi
Aɗa enndi
Ombo enndi
Eɗen ngenndi
Emin ngenndi
Oɗon ngenndi
Eɓe ngenndi
Timmungal tataɗal
Mi enndii
A enndii
O enndii
En ngenndii
Min ngenndii
On ngenndii
Ɓe ngenndii

Jogorngal nayaɓal
Miin enndata
Aan enndata
Kaŋko enndata
Enen ngenndata
Minen ngenndata
Onon ngenndata
Kamɓe ngenndata
Jogorngal tataɓal
Mi enndat
A enndat
O enndat
En ngenndat
Min ngenndat
On ngenndat
Ɓe ngenndat
Jogorngal ɗimmal
Mi ennda
ngenndaa
O ennda
ngennden
Min ngennda
ngenndon
Ɓe ngennda
Jogorngal gadanal
Yo mi enndu
Yo a enndu
Yo o enndu
Yo en ngenndu
Yo min ngenndu
Yo on ngenndu
Yo ɓe ngenndu

Inɗe ceekaaɗe e Enndude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Enndude

genndoowo enndooɓe gennduɗo ennduɓe genndirgal genndirɗe genndal gennde genndugol gennduli
genndol genndi ngenndidi ngenndiri genndiɗi enndannde genndanɗe enndoore genndooje enndo
gennde enndere gennde

Inɗe ceekaaɗe e Enndude jahduɗe pelle inɗe

genndoowo o ngenndooba ba ngenndoori ndi genndowol ngol ngenndooka ka ngenndooki ki ngenndooru ndu genndokal kal genndowal ngal genndowel ngel
ngenndoongo ngo ngenndoore nde ngenndoongu ngu ngenndoonge nge ngenndowum ɗum ngenndowam ɗam enndooɓe ɓe genndooɗe ɗe genndooɗi ɗi ngenndokon kon


Enndude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Enndude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Enndude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Enndude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e EnndudeCeerno amadaliw ɓeydani en Enndude e deftere ndee.