A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Entude

Entude

Entude ko Daande Baɗowal

Entude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Nattude muyninde

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Entude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi entu
A entu
O entu
En ngentu
Min ngentu
On ngentu
Ɓe ngentu
Timmungal ɗimmal
ngentu-mi
ngentu-ɗaa
O enti
ngentu-ɗen
Min ngenti
ngentu-ɗon
Ɓe ngenti
Timmungal ɗimmal
Miin enti
Aan enti
Kaŋko enti
Enen ngenti
Minen ngenti
Onon ngenti
Kamɓe ngenti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe enti
Aɗa enti
Ombo enti
Eɗen ngenti
Emin ngenti
Oɗon ngenti
Eɓe ngenti
Timmungal tataɗal
Mi entii
A entii
O entii
En ngentii
Min ngentii
On ngentii
Ɓe ngentii

Jogorngal nayaɓal
Miin entata
Aan entata
Kaŋko entata
Enen ngentata
Minen ngentata
Onon ngentata
Kamɓe ngentata
Jogorngal tataɓal
Mi entat
A entat
O entat
En ngentat
Min ngentat
On ngentat
Ɓe ngentat
Jogorngal ɗimmal
Mi enta
ngentaa
O enta
ngenten
Min ngenta
ngenton
Ɓe ngenta
Jogorngal gadanal
Yo mi entu
Yo a entu
Yo o entu
Yo en ngentu
Yo min ngentu
Yo on ngentu
Yo ɓe ngentu

Inɗe ceekaaɗe e Entude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Entude

gentoowo entooɓe gentuɗo entuɓe gentirgal gentirɗe gental gente gentugol gentuli
gentol genti ngentidi ngentiri gentiɗi entannde gentanɗe entoore gentooje ento
gente entere gente

Inɗe ceekaaɗe e Entude jahduɗe pelle inɗe

gentoowo o ngentooba ba ngentoori ndi gentowol ngol ngentooka ka ngentooki ki ngentooru ndu gentokal kal gentowal ngal gentowel ngel
ngentoongo ngo ngentoore nde ngentoongu ngu ngentoonge nge ngentowum ɗum ngentowam ɗam entooɓe ɓe gentooɗe ɗe gentooɗi ɗi ngentokon kon


Entude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Entude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Entude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Entude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e EntudeCeerno amadaliw ɓeydani en Entude e deftere ndee.