A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Wowtude

Wowtude

Wowtude ko Daande Baɗowal

Wowtude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Duɓɓitde
Udditde cuurel mbele heɓde ko mooftaa toon ko

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Wowtude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi wowtu
A wowtu
O wowtu
En ngowtu
Min ngowtu
On ngowtu
Ɓe ngowtu
Timmungal ɗimmal
ngowtu-mi
ngowtu-ɗaa
O wowti
ngowtu-ɗen
Min ngowti
ngowtu-ɗon
Ɓe ngowti
Timmungal ɗimmal
Miin wowti
Aan wowti
Kaŋko wowti
Enen ngowti
Minen ngowti
Onon ngowti
Kamɓe ngowti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe wowti
Aɗa wowti
Ombo wowti
Eɗen ngowti
Emin ngowti
Oɗon ngowti
Eɓe ngowti
Timmungal tataɗal
Mi wowtii
A wowtii
O wowtii
En ngowtii
Min ngowtii
On ngowtii
Ɓe ngowtii

Jogorngal nayaɓal
Miin wowtata
Aan wowtata
Kaŋko wowtata
Enen ngowtata
Minen ngowtata
Onon ngowtata
Kamɓe ngowtata
Jogorngal tataɓal
Mi wowtat
A wowtat
O wowtat
En ngowtat
Min ngowtat
On ngowtat
Ɓe ngowtat
Jogorngal ɗimmal
Mi wowta
ngowtaa
O wowta
ngowten
Min ngowta
ngowton
Ɓe ngowta
Jogorngal gadanal
Yo mi wowtu
Yo a wowtu
Yo o wowtu
Yo en ngowtu
Yo min ngowtu
Yo on ngowtu
Yo ɓe ngowtu

Inɗe ceekaaɗe e Wowtude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Wowtude

gowtoowo wowtooɓe gowtuɗo wowtuɓe gowtirgal gowtirɗe gowtal gowte gowtugol gowtuli
gowtol gowti ngowtidi ngowtiri gowtiɗi wowtannde gowtanɗe wowtoore gowtooje wowto
gowte wowtere gowte

Inɗe ceekaaɗe e Wowtude jahduɗe pelle inɗe

gowtoowo o ngowtooba ba ngowtoori ndi gowtowol ngol ngowtooka ka ngowtooki ki ngowtooru ndu gowtokal kal gowtowal ngal gowtowel ngel
ngowtoongo ngo ngowtoore nde ngowtoongu ngu ngowtoonge nge ngowtowum ɗum ngowtowam ɗam wowtooɓe ɓe gowtooɗe ɗe gowtooɗi ɗi ngowtokon kon


Wowtude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Wowtude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Wowtude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Wowtude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WowtudeCeerno amadaliw ɓeydani en Wowtude e deftere ndee.