A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Waawde

Waawde

Waawde ko Daande Baɗowal

Waawde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Jogaade hattan. Ɓurde doole

Ɓeydan "Waawde" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Waawde" - Ɓeydan "Waawde" winndannde


Firlito baɗal : Waawde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi waaw
A waaw
O waaw
En mbaaw
Min mbaaw
On mbaaw
Ɓe mbaaw
Timmungal ɗimmal
mbaaw-mi
mbaaw-ɗaa
O waawi
mbaaw-ɗen
Min mbaawi
mbaaw-ɗon
Ɓe mbaawi
Timmungal ɗimmal
Miin waawi
Aan waawi
Kaŋko waawi
Enen mbaawi
Minen mbaawi
Onon mbaawi
Kamɓe mbaawi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe waawi
Aɗa waawi
Ombo waawi
Eɗen mbaawi
Emin mbaawi
Oɗon mbaawi
Eɓe mbaawi
Timmungal tataɗal
Mi waawii
A waawii
O waawii
En mbaawii
Min mbaawii
On mbaawii
Ɓe mbaawii

Jogorngal nayaɓal
Miin waawata
Aan waawata
Kaŋko waawata
Enen mbaawata
Minen mbaawata
Onon mbaawata
Kamɓe mbaawata
Jogorngal tataɓal
Mi waawat
A waawat
O waawat
En mbaawat
Min mbaawat
On mbaawat
Ɓe mbaawat
Jogorngal ɗimmal
Mi waawa
mbaawaa
O waawa
mbaawen
Min mbaawa
mbaawon
Ɓe mbaawa
Jogorngal gadanal
Yo mi waaw
Yo a waaw
Yo o waaw
Yo en mbaaw
Yo min mbaaw
Yo on mbaaw
Yo ɓe mbaaw

Inɗe ceekaaɗe e Waawde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
baawoowo Oon gonɗo e waawde oo.
waawooɓe Ɓeen wonɓe e waawde ɓee.
baawɗo Oon baɗɗo gollal waawde haa gayni oo.
waawɓe Ɓeen waɗɓe gollal waawdehaa ngayni ɓee.
baawirgal Kuwtorgal gollal waawde
baawirɗe Kuwtorde gollal waawde
baawgol Mbaydi gollal waawde ndi.
baawli Mbaydiiji gollal waawde ɗi.
waawannde Gollal waawde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni waawannde
baawanɗe Keewal waawannde

Inɗe ceekaaɗe e Waawde

baawoowo waawooɓe baawɗo waawɓe baawirgal baawirɗe baawal baawe baawgol baawli
baawol baawi mbaawdi mbaawri baawɗi waawannde baawanɗe waawoore baawooje waawo
baawe waawre baawe

Inɗe ceekaaɗe e Waawde jahduɗe pelle inɗe

baawoowo o mbaawooba ba mbaawoori ndi baawowol ngol mbaawooka ka mbaawooki ki mbaawooru ndu baawokal kal baawowal ngal baawowel ngel
mbaawoongo ngo mbaawoore nde mbaawoongu ngu mbaawoonge nge mbaawowum ɗum mbaawowam ɗam waawooɓe ɓe baawooɗe ɗe baawooɗi ɗi mbaawokon kon


Waawde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Waawde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Waawde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Waawde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WaawdeCeerno amadaliw ɓeydani en Waawde e deftere ndee.