A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Warde

Warde

Warde ko Daande Baɗowal

Warde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ittude fittaandu. Nattinde wuurde. Gollal gittowal nguurndam feewna maayde

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Warde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi war
A war
O war
En mbar
Min mbar
On mbar
Ɓe mbar
Timmungal ɗimmal
mbar-mi
mbar-ɗaa
O wari
mbar-ɗen
Min mbari
mbar-ɗon
Ɓe mbari
Timmungal ɗimmal
Miin wari
Aan wari
Kaŋko wari
Enen mbari
Minen mbari
Onon mbari
Kamɓe mbari
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe wari
Aɗa wari
Ombo wari
Eɗen mbari
Emin mbari
Oɗon mbari
Eɓe mbari
Timmungal tataɗal
Mi warii
A warii
O warii
En mbarii
Min mbarii
On mbarii
Ɓe mbarii

Jogorngal nayaɓal
Miin warata
Aan warata
Kaŋko warata
Enen mbarata
Minen mbarata
Onon mbarata
Kamɓe mbarata
Jogorngal tataɓal
Mi warat
A warat
O warat
En mbarat
Min mbarat
On mbarat
Ɓe mbarat
Jogorngal ɗimmal
Mi wara
mbaraa
O wara
mbaren
Min mbara
mbaron
Ɓe mbara
Jogorngal gadanal
Yo mi war
Yo a war
Yo o war
Yo en mbar
Yo min mbar
Yo on mbar
Yo ɓe mbar

Inɗe ceekaaɗe e Warde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Warde

baroowo warooɓe barɗo warɓe barirgal barirɗe baral bare bargol barli
barol bari mbardi mbarri barɗi warannde baranɗe waroore barooje waro
bare warre bare

Inɗe ceekaaɗe e Warde jahduɗe pelle inɗe

baroowo o mbarooba ba mbaroori ndi barowol ngol mbarooka ka mbarooki ki mbarooru ndu barokal kal barowal ngal barowel ngel
mbaroongo ngo mbaroore nde mbaroongu ngu mbaroonge nge mbarowum ɗum mbarowam ɗam warooɓe ɓe barooɗe ɗe barooɗi ɗi mbarokon kon


Warde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Warde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Warde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Warde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WardeCeerno amadaliw ɓeydani en Warde e deftere ndee.