A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Waalde

Waalde

Waalde ko Daande Baɗowal

Waalde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Wonde e nokku haa jamma ɓenna, subaka ara

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Waalde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi waal
A waal
O waal
En mbaal
Min mbaal
On mbaal
Ɓe mbaal
Timmungal ɗimmal
mbaal-mi
mbaal-ɗaa
O waali
mbaal-ɗen
Min mbaali
mbaal-ɗon
Ɓe mbaali
Timmungal ɗimmal
Miin waali
Aan waali
Kaŋko waali
Enen mbaali
Minen mbaali
Onon mbaali
Kamɓe mbaali
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe waali
Aɗa waali
Ombo waali
Eɗen mbaali
Emin mbaali
Oɗon mbaali
Eɓe mbaali
Timmungal tataɗal
Mi waalii
A waalii
O waalii
En mbaalii
Min mbaalii
On mbaalii
Ɓe mbaalii

Jogorngal nayaɓal
Miin waalata
Aan waalata
Kaŋko waalata
Enen mbaalata
Minen mbaalata
Onon mbaalata
Kamɓe mbaalata
Jogorngal tataɓal
Mi waalat
A waalat
O waalat
En mbaalat
Min mbaalat
On mbaalat
Ɓe mbaalat
Jogorngal ɗimmal
Mi waala
mbaalaa
O waala
mbaalen
Min mbaala
mbaalon
Ɓe mbaala
Jogorngal gadanal
Yo mi waal
Yo a waal
Yo o waal
Yo en mbaal
Yo min mbaal
Yo on mbaal
Yo ɓe mbaal

Inɗe ceekaaɗe e Waalde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Waalde

baaloowo waalooɓe baalɗo waalɓe baalirgal baalirɗe baalal baale baalgol baalli
baalol baali mbaaldi mbaalri baalɗi waalannde baalanɗe waaloore baalooje waalo
baale waalre baale

Inɗe ceekaaɗe e Waalde jahduɗe pelle inɗe

baaloowo o mbaalooba ba mbaaloori ndi baalowol ngol mbaalooka ka mbaalooki ki mbaalooru ndu baalokal kal baalowal ngal baalowel ngel
mbaaloongo ngo mbaaloore nde mbaaloongu ngu mbaaloonge nge mbaalowum ɗum mbaalowam ɗam waalooɓe ɓe baalooɗe ɗe baalooɗi ɗi mbaalokon kon


Waalde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Waalde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Waalde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Waalde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WaaldeCeerno amadaliw ɓeydani en Waalde e deftere ndee.