A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Rewde

Rewde

Rewde ko Daande Baɗowal

Rewde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Arde caggal gardiiɗo

Ɓeydan "Rewde" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Rewde" - Ɓeydan "Rewde" winndannde


Firlito baɗal : Rewde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi rew
A rew
O rew
En ndew
Min ndew
On ndew
Ɓe ndew
Timmungal ɗimmal
ndew-mi
ndew-ɗaa
O rewi
ndew-ɗen
Min ndewi
ndew-ɗon
Ɓe ndewi
Timmungal ɗimmal
Miin rewi
Aan rewi
Kaŋko rewi
Enen ndewi
Minen ndewi
Onon ndewi
Kamɓe ndewi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe rewi
Aɗa rewi
Ombo rewi
Eɗen ndewi
Emin ndewi
Oɗon ndewi
Eɓe ndewi
Timmungal tataɗal
Mi rewii
A rewii
O rewii
En ndewii
Min ndewii
On ndewii
Ɓe ndewii

Jogorngal nayaɓal
Miin rewata
Aan rewata
Kaŋko rewata
Enen ndewata
Minen ndewata
Onon ndewata
Kamɓe ndewata
Jogorngal tataɓal
Mi rewat
A rewat
O rewat
En ndewat
Min ndewat
On ndewat
Ɓe ndewat
Jogorngal ɗimmal
Mi rewa
ndewaa
O rewa
ndewen
Min ndewa
ndewon
Ɓe ndewa
Jogorngal gadanal
Yo mi rew
Yo a rew
Yo o rew
Yo en ndew
Yo min ndew
Yo on ndew
Yo ɓe ndew

Inɗe ceekaaɗe e Rewde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
dewoowo Oon gonɗo e rewde oo.
rewooɓe Ɓeen wonɓe e rewde ɓee.
dewɗo Oon baɗɗo gollal rewde haa gayni oo.
rewɓe Ɓeen waɗɓe gollal rewdehaa ngayni ɓee.
dewirgal Kuwtorgal gollal rewde
dewirɗe Kuwtorde gollal rewde
dewgol Mbaydi gollal rewde ndi.
dewli Mbaydiiji gollal rewde ɗi.
rewannde Gollal rewde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni rewannde
dewanɗe Keewal rewannde

Inɗe ceekaaɗe e Rewde

dewoowo rewooɓe dewɗo rewɓe dewirgal dewirɗe dewal dewe dewgol dewli
dewol dewi ndewdi ndewri dewɗi rewannde dewanɗe rewoore dewooje rewo
dewe rewre dewe

Inɗe ceekaaɗe e Rewde jahduɗe pelle inɗe

dewoowo o ndewooba ba ndewoori ndi dewowol ngol ndewooka ka ndewooki ki ndewooru ndu dewokal kal dewowal ngal dewowel ngel
ndewoongo ngo ndewoore nde ndewoongu ngu ndewoonge nge ndewowum ɗum ndewowam ɗam rewooɓe ɓe dewooɗe ɗe dewooɗi ɗi ndewokon kon


Rewde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Rewde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Rewde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Rewde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e RewdeCeerno amadaliw ɓeydani en Rewde e deftere ndee.