A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Yaltude

Yaltude

Yaltude ko Daande Baɗowal

Yaltude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ummaade nder faya boowal

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Yaltude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi yaltu
A yaltu
O yaltu
En njaltu
Min njaltu
On njaltu
Ɓe njaltu
Timmungal ɗimmal
njaltu-mi
njaltu-ɗaa
O yalti
njaltu-ɗen
Min njalti
njaltu-ɗon
Ɓe njalti
Timmungal ɗimmal
Miin yalti
Aan yalti
Kaŋko yalti
Enen njalti
Minen njalti
Onon njalti
Kamɓe njalti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe yalti
Aɗa yalti
Ombo yalti
Eɗen njalti
Emin njalti
Oɗon njalti
Eɓe njalti
Timmungal tataɗal
Mi yaltii
A yaltii
O yaltii
En njaltii
Min njaltii
On njaltii
Ɓe njaltii

Jogorngal nayaɓal
Miin yaltata
Aan yaltata
Kaŋko yaltata
Enen njaltata
Minen njaltata
Onon njaltata
Kamɓe njaltata
Jogorngal tataɓal
Mi yaltat
A yaltat
O yaltat
En njaltat
Min njaltat
On njaltat
Ɓe njaltat
Jogorngal ɗimmal
Mi yalta
njaltaa
O yalta
njalten
Min njalta
njalton
Ɓe njalta
Jogorngal gadanal
Yo mi yaltu
Yo a yaltu
Yo o yaltu
Yo en njaltu
Yo min njaltu
Yo on njaltu
Yo ɓe njaltu

Inɗe ceekaaɗe e Yaltude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Yaltude

jaltoowo yaltooɓe jaltuɗo yaltuɓe jaltirgal jaltirɗe jaltal jalte jaltugol jaltuli
jaltol jalti njaltidi njaltiri jaltiɗi yaltannde jaltanɗe yaltoore jaltooje yalto
jalte yaltere jalte

Inɗe ceekaaɗe e Yaltude jahduɗe pelle inɗe

jaltoowo o njaltooba ba njaltoori ndi jaltowol ngol njaltooka ka njaltooki ki njaltooru ndu jaltokal kal jaltowal ngal jaltowel ngel
njaltoongo ngo njaltoore nde njaltoongu ngu njaltoonge nge njaltowum ɗum njaltowam ɗam yaltooɓe ɓe jaltooɗe ɗe jaltooɗi ɗi njaltokon kon


Yaltude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Yaltude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Yaltude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Yaltude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e YaltudeCeerno amadaliw ɓeydani en Yaltude e deftere ndee.