A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Larde

Larde

Larde ko Daande Baɗowal

Larde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Weeñde

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Larde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi lar
A lar
O lar
En lar
Min lar
On lar
Ɓe lar
Timmungal ɗimmal
lar-mi
lar-ɗaa
O lari
lar-ɗen
Min lari
lar-ɗon
Ɓe lari
Timmungal ɗimmal
Miin lari
Aan lari
Kaŋko lari
Enen lari
Minen lari
Onon lari
Kamɓe lari
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe lari
Aɗa lari
Ombo lari
Eɗen lari
Emin lari
Oɗon lari
Eɓe lari
Timmungal tataɗal
Mi larii
A larii
O larii
En larii
Min larii
On larii
Ɓe larii

Jogorngal nayaɓal
Miin larata
Aan larata
Kaŋko larata
Enen larata
Minen larata
Onon larata
Kamɓe larata
Jogorngal tataɓal
Mi larat
A larat
O larat
En larat
Min larat
On larat
Ɓe larat
Jogorngal ɗimmal
Mi lara
laraa
O lara
laren
Min lara
laron
Ɓe lara
Jogorngal gadanal
Yo mi lar
Yo a lar
Yo o lar
Yo en lar
Yo min lar
Yo on lar
Yo ɓe lar

Inɗe ceekaaɗe e Larde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
larirgal Kuwtorgal gollal larde
larirɗe Kuwtorde gollal larde
largol Mbaydi gollal larde ndi.
larli Mbaydiiji gollal larde ɗi.
larannde Gollal larde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni larannde
laranɗe Keewal larannde

Inɗe ceekaaɗe e Larde

laroowo larooɓe larɗo larɓe larirgal larirɗe laral lare largol larli
larol lari lardi larri larɗi larannde laranɗe laroore larooje laro
lare larre lare

Inɗe ceekaaɗe e Larde jahduɗe pelle inɗe

laroowo o larooba ba laroori ndi larowol ngol larooka ka larooki ki larooru ndu larokal kal larowal ngal larowel ngel
laroongo ngo laroore nde laroongu ngu laroonge nge larowum ɗum larowam ɗam larooɓe ɓe larooɗe ɗe larooɗi ɗi larokon kon


Larde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Larde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Larde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Larde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e LardeCeerno amadaliw ɓeydani en Larde e deftere ndee.