A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ƴakkude

Ƴakkude

Ƴakkude ko Daande Baɗowal

Ƴakkude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Moññirde ñaamde ñiiƴe e nder hunuko mum, mbele waade ɗum moɗde, walla mozde mbeleendi ngonndi heen ndii.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ƴakkude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi Ƴakku
A Ƴakku
O Ƴakku
En Ƴakku
Min Ƴakku
On Ƴakku
Ɓe Ƴakku
Timmungal ɗimmal
Ƴakku-mi
Ƴakku-ɗaa
O Ƴakki
Ƴakku-ɗen
Min Ƴakki
Ƴakku-ɗon
Ɓe Ƴakki
Timmungal ɗimmal
Miin Ƴakki
Aan Ƴakki
Kaŋko Ƴakki
Enen Ƴakki
Minen Ƴakki
Onon Ƴakki
Kamɓe Ƴakki
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ƴakki
Aɗa Ƴakki
Ombo Ƴakki
Eɗen Ƴakki
Emin Ƴakki
Oɗon Ƴakki
Eɓe Ƴakki
Timmungal tataɗal
Mi Ƴakkii
A Ƴakkii
O Ƴakkii
En Ƴakkii
Min Ƴakkii
On Ƴakkii
Ɓe Ƴakkii

Jogorngal nayaɓal
Miin Ƴakkata
Aan Ƴakkata
Kaŋko Ƴakkata
Enen Ƴakkata
Minen Ƴakkata
Onon Ƴakkata
Kamɓe Ƴakkata
Jogorngal tataɓal
Mi Ƴakkat
A Ƴakkat
O Ƴakkat
En Ƴakkat
Min Ƴakkat
On Ƴakkat
Ɓe Ƴakkat
Jogorngal ɗimmal
Mi Ƴakka
Ƴakkaa
O Ƴakka
Ƴakken
Min Ƴakka
Ƴakkon
Ɓe Ƴakka
Jogorngal gadanal
Yo mi Ƴakku
Yo a Ƴakku
Yo o Ƴakku
Yo en Ƴakku
Yo min Ƴakku
Yo on Ƴakku
Yo ɓe Ƴakku

Inɗe ceekaaɗe e Ƴakkude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ƴakkude

Ƴakkoowo Ƴakkooɓe Ƴakkuɗo Ƴakkuɓe Ƴakkirgal Ƴakkirɗe Ƴakkal Ƴakke Ƴakkugol Ƴakkuli
Ƴakkol Ƴakki Ƴakkidi Ƴakkiri Ƴakkiɗi Ƴakkannde Ƴakkanɗe Ƴakkoore Ƴakkooje Ƴakko
Ƴakke Ƴakkere Ƴakke

Inɗe ceekaaɗe e Ƴakkude jahduɗe pelle inɗe

Ƴakkoowo o Ƴakkooba ba Ƴakkoori ndi Ƴakkowol ngol Ƴakkooka ka Ƴakkooki ki Ƴakkooru ndu Ƴakkokal kal Ƴakkowal ngal Ƴakkowel ngel
Ƴakkoongo ngo Ƴakkoore nde Ƴakkoongu ngu Ƴakkoonge nge Ƴakkowum ɗum Ƴakkowam ɗam Ƴakkooɓe ɓe Ƴakkooɗe ɗe Ƴakkooɗi ɗi Ƴakkokon kon


Ƴakkude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ƴakkude e Ɗemɗe goɗɗe

Français

Mâcher

Ecraser avec les dents en vue de manger

Firo-nanndooji Ƴakkude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ƴakkude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƳakkudeCeerno amadaliw ɓeydani en Ƴakkude e deftere ndee.