A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Holde

Holde

Holde ko Daande Baɗowal

Holde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ŋakkeede comci

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Holde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi hol
A hol
O hol
En kol
Min kol
On kol
Ɓe kol
Timmungal ɗimmal
kol-mi
kol-ɗaa
O holi
kol-ɗen
Min koli
kol-ɗon
Ɓe koli
Timmungal ɗimmal
Miin holi
Aan holi
Kaŋko holi
Enen koli
Minen koli
Onon koli
Kamɓe koli
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe holi
Aɗa holi
Ombo holi
Eɗen koli
Emin koli
Oɗon koli
Eɓe koli
Timmungal tataɗal
Mi holii
A holii
O holii
En kolii
Min kolii
On kolii
Ɓe kolii

Jogorngal nayaɓal
Miin holata
Aan holata
Kaŋko holata
Enen kolata
Minen kolata
Onon kolata
Kamɓe kolata
Jogorngal tataɓal
Mi holat
A holat
O holat
En kolat
Min kolat
On kolat
Ɓe kolat
Jogorngal ɗimmal
Mi hola
kolaa
O hola
kolen
Min kola
kolon
Ɓe kola
Jogorngal gadanal
Yo mi hol
Yo a hol
Yo o hol
Yo en kol
Yo min kol
Yo on kol
Yo ɓe kol

Inɗe ceekaaɗe e Holde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Holde

koloowo holooɓe kolɗo holɓe kolirgal kolirɗe kolal kole kolgol kolli
kolol koli koldi kolri kolɗi holannde kolanɗe holoore kolooje holo
kole holre kole

Inɗe ceekaaɗe e Holde jahduɗe pelle inɗe

koloowo o kolooba ba koloori ndi kolowol ngol kolooka ka kolooki ki kolooru ndu kolokal kal kolowal ngal kolowel ngel
koloongo ngo koloore nde koloongu ngu koloonge nge kolowum ɗum kolowam ɗam holooɓe ɓe kolooɗe ɗe kolooɗi ɗi kolokon kon


Holde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Holde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Holde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Holde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e HoldeCeerno amadaliw ɓeydani en Holde e deftere ndee.