A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Joofde

Joofde

Joofde ko Daande Baɗowal

Joofde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Yettaade wonande laana walla werlaa.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Joofde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi joof
A joof
O joof
En njoof
Min njoof
On njoof
Ɓe njoof
Timmungal ɗimmal
njoof-mi
njoof-ɗaa
O joofi
njoof-ɗen
Min njoofi
njoof-ɗon
Ɓe njoofi
Timmungal ɗimmal
Miin joofi
Aan joofi
Kaŋko joofi
Enen njoofi
Minen njoofi
Onon njoofi
Kamɓe njoofi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe joofi
Aɗa joofi
Ombo joofi
Eɗen njoofi
Emin njoofi
Oɗon njoofi
Eɓe njoofi
Timmungal tataɗal
Mi joofii
A joofii
O joofii
En njoofii
Min njoofii
On njoofii
Ɓe njoofii

Jogorngal nayaɓal
Miin joofata
Aan joofata
Kaŋko joofata
Enen njoofata
Minen njoofata
Onon njoofata
Kamɓe njoofata
Jogorngal tataɓal
Mi joofat
A joofat
O joofat
En njoofat
Min njoofat
On njoofat
Ɓe njoofat
Jogorngal ɗimmal
Mi joofa
njoofaa
O joofa
njoofen
Min njoofa
njoofon
Ɓe njoofa
Jogorngal gadanal
Yo mi joof
Yo a joof
Yo o joof
Yo en njoof
Yo min njoof
Yo on njoof
Yo ɓe njoof

Inɗe ceekaaɗe e Joofde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Joofde

joofoowo joofooɓe joofɗo joofɓe joofirgal joofirɗe joofal joofe joofgol joofli
joofol joofi njoofdi njoofri joofɗi joofannde joofanɗe joofoore joofooje joofo
joofe joofre joofe

Inɗe ceekaaɗe e Joofde jahduɗe pelle inɗe

joofoowo o njoofooba ba njoofoori ndi joofowol ngol njoofooka ka njoofooki ki njoofooru ndu joofokal kal joofowal ngal joofowel ngel
njoofoongo ngo njoofoore nde njoofoongu ngu njoofoonge nge njoofowum ɗum njoofowam ɗam joofooɓe ɓe joofooɗe ɗe joofooɗi ɗi njoofokon kon


Joofde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Joofde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Joofde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Joofde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e JoofdeCeerno amadaliw ɓeydani en Joofde e deftere ndee.