A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Jofde

Jofde

Jofde ko Daande Baɗowal

Jofde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Artude kikiiɗe walla jamma

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Jofde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi jof
A jof
O jof
En njof
Min njof
On njof
Ɓe njof
Timmungal ɗimmal
njof-mi
njof-ɗaa
O jofi
njof-ɗen
Min njofi
njof-ɗon
Ɓe njofi
Timmungal ɗimmal
Miin jofi
Aan jofi
Kaŋko jofi
Enen njofi
Minen njofi
Onon njofi
Kamɓe njofi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe jofi
Aɗa jofi
Ombo jofi
Eɗen njofi
Emin njofi
Oɗon njofi
Eɓe njofi
Timmungal tataɗal
Mi jofii
A jofii
O jofii
En njofii
Min njofii
On njofii
Ɓe njofii

Jogorngal nayaɓal
Miin jofata
Aan jofata
Kaŋko jofata
Enen njofata
Minen njofata
Onon njofata
Kamɓe njofata
Jogorngal tataɓal
Mi jofat
A jofat
O jofat
En njofat
Min njofat
On njofat
Ɓe njofat
Jogorngal ɗimmal
Mi jofa
njofaa
O jofa
njofen
Min njofa
njofon
Ɓe njofa
Jogorngal gadanal
Yo mi jof
Yo a jof
Yo o jof
Yo en njof
Yo min njof
Yo on njof
Yo ɓe njof

Inɗe ceekaaɗe e Jofde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Jofde

jofoowo jofooɓe jofɗo jofɓe jofirgal jofirɗe jofal jofe jofgol jofli
jofol jofi njofdi njofri jofɗi jofannde jofanɗe jofoore jofooje jofo
jofe jofre jofe

Inɗe ceekaaɗe e Jofde jahduɗe pelle inɗe

jofoowo o njofooba ba njofoori ndi jofowol ngol njofooka ka njofooki ki njofooru ndu jofokal kal jofowal ngal jofowel ngel
njofoongo ngo njofoore nde njofoongu ngu njofoonge nge njofowum ɗum njofowam ɗam jofooɓe ɓe jofooɗe ɗe jofooɗi ɗi njofokon kon


Jofde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Jofde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Jofde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Jofde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e JofdeCeerno amadaliw ɓeydani en Jofde e deftere ndee.