Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ɓallaade

Ɓallaade

Ɓallaade ko Daande baɗotoongal

Ɓallaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Arde haa faandoo. Ndaarde yettaade

Ɓeydan "Ɓallaade" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Ɓallaade" - Ɓeydan "Ɓallaade" winndannde


Firlito baɗal : Ɓallaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi Ɓalli
A Ɓalli
O Ɓalli
En Ɓalli
Min Ɓalli
On Ɓalli
Ɓe Ɓalli
Timmungal ɗimmal
Ɓallii-mi
Ɓalli-ɗaa
O Ɓallii
Ɓalli-ɗen
Min Ɓallii
Ɓalli-ɗon
Ɓe Ɓallii
Timmungal ɗimmal
Miin Ɓallii
Aan Ɓallii
Kaŋko Ɓallii
Enen Ɓallii
Minen Ɓallii
Onon Ɓallii
Kamɓe Ɓallii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ɓallii
Aɗa Ɓallii
Ombo Ɓallii
Eɗen Ɓallii
Emin Ɓallii
Oɗon Ɓallii
Eɓe Ɓallii
Timmungal tataɗal
Mi Ɓalliima
A Ɓalliima
O Ɓalliima
En Ɓalliima
Min Ɓalliima
On Ɓalliima
Ɓe Ɓalliima

Jogorngal nayaɓal
Miin Ɓallotoo
Aan Ɓallotoo
Kaŋko Ɓallotoo
Enen Ɓallotoo
Minen Ɓallotoo
Onon Ɓallotoo
Kamɓe Ɓallotoo
Jogorngal tataɓal
Mi Ɓalloto
A Ɓalloto
O Ɓalloto
En Ɓalloto
Min Ɓalloto
On Ɓalloto
Ɓe Ɓalloto
Jogorngal ɗimmal
Mi Ɓalloo
Ɓallo-ɗaa
O Ɓalloo
Ɓallo-ɗen
Min Ɓalloo
Ɓallo-ɗon
Ɓe Ɓalloo
Jogorngal gadanal
Yo mi Ɓallo
Yo a Ɓallo
Yo o Ɓallo
Yo en Ɓallo
Yo min Ɓallo
Yo on Ɓallo
Yo ɓe Ɓallo

Inɗe ceekaaɗe e Ɓallaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ɓallaade

Ɓalliiɗo Ɓalliiɓe Ɓallotooɗo Ɓallotooɓe Ɓallorgal Ɓallorɗe Ɓallagol Ɓallali Ɓallol Ɓalli
Ɓallidi Ɓalliri Ɓalliɗi Ɓallannde Ɓallanɗe Ɓalloore Ɓallooje Ɓallo Ɓalle Ɓallere
Ɓalle

Inɗe ceekaaɗe e Ɓallaade jahduɗe pelle inɗeƁallaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ɓallaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ɓallaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ɓallaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƁallaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Ɓallaade e deftere ndee.