A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Joorde

Joorde

Joorde ko Daande Baɗowal

Joorde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ubbude
Joowde ko wayi no njaareendi ni.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Joorde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi joor
A joor
O joor
En njoor
Min njoor
On njoor
Ɓe njoor
Timmungal ɗimmal
njoor-mi
njoor-ɗaa
O joori
njoor-ɗen
Min njoori
njoor-ɗon
Ɓe njoori
Timmungal ɗimmal
Miin joori
Aan joori
Kaŋko joori
Enen njoori
Minen njoori
Onon njoori
Kamɓe njoori
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe joori
Aɗa joori
Ombo joori
Eɗen njoori
Emin njoori
Oɗon njoori
Eɓe njoori
Timmungal tataɗal
Mi joorii
A joorii
O joorii
En njoorii
Min njoorii
On njoorii
Ɓe njoorii

Jogorngal nayaɓal
Miin joorata
Aan joorata
Kaŋko joorata
Enen njoorata
Minen njoorata
Onon njoorata
Kamɓe njoorata
Jogorngal tataɓal
Mi joorat
A joorat
O joorat
En njoorat
Min njoorat
On njoorat
Ɓe njoorat
Jogorngal ɗimmal
Mi joora
njooraa
O joora
njooren
Min njoora
njooron
Ɓe njoora
Jogorngal gadanal
Yo mi joor
Yo a joor
Yo o joor
Yo en njoor
Yo min njoor
Yo on njoor
Yo ɓe njoor

Inɗe ceekaaɗe e Joorde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Joorde

jooroowo joorooɓe joorɗo joorɓe joorirgal joorirɗe jooral joore joorgol joorli
joorol joori njoordi njoorri joorɗi joorannde jooranɗe jooroore joorooje jooro
joore joorre joore

Inɗe ceekaaɗe e Joorde jahduɗe pelle inɗe

jooroowo o njoorooba ba njooroori ndi joorowol ngol njoorooka ka njoorooki ki njoorooru ndu joorokal kal joorowal ngal joorowel ngel
njooroongo ngo njooroore nde njooroongu ngu njooroonge nge njoorowum ɗum njoorowam ɗam joorooɓe ɓe joorooɗe ɗe joorooɗi ɗi njoorokon kon


Joorde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Joorde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Joorde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Joorde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e JoordeCeerno amadaliw ɓeydani en Joorde e deftere ndee.