A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Joowde

Joowde

Joowde ko Daande Baɗowal

Joowde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Fawondire kaake

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Joowde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi joow
A joow
O joow
En njoow
Min njoow
On njoow
Ɓe njoow
Timmungal ɗimmal
njoow-mi
njoow-ɗaa
O joowi
njoow-ɗen
Min njoowi
njoow-ɗon
Ɓe njoowi
Timmungal ɗimmal
Miin joowi
Aan joowi
Kaŋko joowi
Enen njoowi
Minen njoowi
Onon njoowi
Kamɓe njoowi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe joowi
Aɗa joowi
Ombo joowi
Eɗen njoowi
Emin njoowi
Oɗon njoowi
Eɓe njoowi
Timmungal tataɗal
Mi joowii
A joowii
O joowii
En njoowii
Min njoowii
On njoowii
Ɓe njoowii

Jogorngal nayaɓal
Miin joowata
Aan joowata
Kaŋko joowata
Enen njoowata
Minen njoowata
Onon njoowata
Kamɓe njoowata
Jogorngal tataɓal
Mi joowat
A joowat
O joowat
En njoowat
Min njoowat
On njoowat
Ɓe njoowat
Jogorngal ɗimmal
Mi joowa
njoowaa
O joowa
njoowen
Min njoowa
njoowon
Ɓe njoowa
Jogorngal gadanal
Yo mi joow
Yo a joow
Yo o joow
Yo en njoow
Yo min njoow
Yo on njoow
Yo ɓe njoow

Inɗe ceekaaɗe e Joowde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Joowde

joowoowo joowooɓe joowɗo joowɓe joowirgal joowirɗe joowal joowe joowgol joowli
joowol joowi njoowdi njoowri joowɗi joowannde joowanɗe joowoore joowooje joowo
joowe joowre joowe

Inɗe ceekaaɗe e Joowde jahduɗe pelle inɗe

joowoowo o njoowooba ba njoowoori ndi joowowol ngol njoowooka ka njoowooki ki njoowooru ndu joowokal kal joowowal ngal joowowel ngel
njoowoongo ngo njoowoore nde njoowoongu ngu njoowoonge nge njoowowum ɗum njoowowam ɗam joowooɓe ɓe joowooɗe ɗe joowooɗi ɗi njoowokon kon


Joowde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Joowde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Joowde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Joowde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e JoowdeCeerno amadaliw ɓeydani en Joowde e deftere ndee.