A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Juurde

Juurde

Juurde ko Daande Baɗowal

Juurde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Yuppude ndeelam ummoraade ɗo toowi seeɗa

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Juurde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi juur
A juur
O juur
En njuur
Min njuur
On njuur
Ɓe njuur
Timmungal ɗimmal
njuur-mi
njuur-ɗaa
O juuri
njuur-ɗen
Min njuuri
njuur-ɗon
Ɓe njuuri
Timmungal ɗimmal
Miin juuri
Aan juuri
Kaŋko juuri
Enen njuuri
Minen njuuri
Onon njuuri
Kamɓe njuuri
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe juuri
Aɗa juuri
Ombo juuri
Eɗen njuuri
Emin njuuri
Oɗon njuuri
Eɓe njuuri
Timmungal tataɗal
Mi juurii
A juurii
O juurii
En njuurii
Min njuurii
On njuurii
Ɓe njuurii

Jogorngal nayaɓal
Miin juurata
Aan juurata
Kaŋko juurata
Enen njuurata
Minen njuurata
Onon njuurata
Kamɓe njuurata
Jogorngal tataɓal
Mi juurat
A juurat
O juurat
En njuurat
Min njuurat
On njuurat
Ɓe njuurat
Jogorngal ɗimmal
Mi juura
njuuraa
O juura
njuuren
Min njuura
njuuron
Ɓe njuura
Jogorngal gadanal
Yo mi juur
Yo a juur
Yo o juur
Yo en njuur
Yo min njuur
Yo on njuur
Yo ɓe njuur

Inɗe ceekaaɗe e Juurde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Juurde

juuroowo juurooɓe juurɗo juurɓe juurirgal juurirɗe juural juure juurgol juurli
juurol juuri njuurdi njuurri juurɗi juurannde juuranɗe juuroore juurooje juuro
juure juurre juure

Inɗe ceekaaɗe e Juurde jahduɗe pelle inɗe

juuroowo o njuurooba ba njuuroori ndi juurowol ngol njuurooka ka njuurooki ki njuurooru ndu juurokal kal juurowal ngal juurowel ngel
njuuroongo ngo njuuroore nde njuuroongu ngu njuuroonge nge njuurowum ɗum njuurowam ɗam juurooɓe ɓe juurooɗe ɗe juurooɗi ɗi njuurokon kon


Juurde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Juurde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Juurde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Juurde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e JuurdeCeerno amadaliw ɓeydani en Juurde e deftere ndee.