A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Yoorde

Yoorde

Yoorde ko Daande Baɗowal

Yoorde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Nattude leppude

Ɓeydan "Yoorde" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Yoorde" - Ɓeydan "Yoorde" winndannde


Firlito baɗal : Yoorde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi yoor
A yoor
O yoor
En njoor
Min njoor
On njoor
Ɓe njoor
Timmungal ɗimmal
njoor-mi
njoor-ɗaa
O yoori
njoor-ɗen
Min njoori
njoor-ɗon
Ɓe njoori
Timmungal ɗimmal
Miin yoori
Aan yoori
Kaŋko yoori
Enen njoori
Minen njoori
Onon njoori
Kamɓe njoori
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe yoori
Aɗa yoori
Ombo yoori
Eɗen njoori
Emin njoori
Oɗon njoori
Eɓe njoori
Timmungal tataɗal
Mi yoorii
A yoorii
O yoorii
En njoorii
Min njoorii
On njoorii
Ɓe njoorii

Jogorngal nayaɓal
Miin yoorata
Aan yoorata
Kaŋko yoorata
Enen njoorata
Minen njoorata
Onon njoorata
Kamɓe njoorata
Jogorngal tataɓal
Mi yoorat
A yoorat
O yoorat
En njoorat
Min njoorat
On njoorat
Ɓe njoorat
Jogorngal ɗimmal
Mi yoora
njooraa
O yoora
njooren
Min njoora
njooron
Ɓe njoora
Jogorngal gadanal
Yo mi yoor
Yo a yoor
Yo o yoor
Yo en njoor
Yo min njoor
Yo on njoor
Yo ɓe njoor

Inɗe ceekaaɗe e Yoorde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
jooroowo Oon gonɗo e yoorde oo.
yoorooɓe Ɓeen wonɓe e yoorde ɓee.
joorɗo Oon baɗɗo gollal yoorde haa gayni oo.
yoorɓe Ɓeen waɗɓe gollal yoordehaa ngayni ɓee.
joorirgal Kuwtorgal gollal yoorde
joorirɗe Kuwtorde gollal yoorde
joorgol Mbaydi gollal yoorde ndi.
joorli Mbaydiiji gollal yoorde ɗi.
yoorannde Gollal yoorde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni yoorannde
jooranɗe Keewal yoorannde

Inɗe ceekaaɗe e Yoorde

jooroowo yoorooɓe joorɗo yoorɓe joorirgal joorirɗe jooral joore joorgol joorli
joorol joori njoordi njoorri joorɗi yoorannde jooranɗe yooroore joorooje yooro
joore yoorre joore

Inɗe ceekaaɗe e Yoorde jahduɗe pelle inɗe

jooroowo o njoorooba ba njooroori ndi joorowol ngol njoorooka ka njoorooki ki njoorooru ndu joorokal kal joorowal ngal joorowel ngel
njooroongo ngo njooroore nde njooroongu ngu njooroonge nge njoorowum ɗum njoorowam ɗam yoorooɓe ɓe joorooɗe ɗe joorooɗi ɗi njoorokon kon


Yoorde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Yoorde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Yoorde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Yoorde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e YoordeCeerno amadaliw ɓeydani en Yoorde e deftere ndee.