Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ɓaaraade

Ɓaaraade

Ɓaaraade ko Daande baɗotoongal

Ɓaaraade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ɓaggaade. Ƴettude baange dow oo tugga ɗum e huunde, bannge les oo woɗɗitoo huunde nde seeɗa, tawa huunde ndee ina haɗa ko tuggaa e mum koo yande.
Yeru: Almuɓɓe ɓee ɓaarii alluuje mum en e ɓalal ngal

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ɓaaraade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi Ɓaari
A Ɓaari
O Ɓaari
En Ɓaari
Min Ɓaari
On Ɓaari
Ɓe Ɓaari
Timmungal ɗimmal
Ɓaarii-mi
Ɓaari-ɗaa
O Ɓaarii
Ɓaari-ɗen
Min Ɓaarii
Ɓaari-ɗon
Ɓe Ɓaarii
Timmungal ɗimmal
Miin Ɓaari
Aan Ɓaari
Kaŋko Ɓaari
Enen Ɓaari
Minen Ɓaari
Onon Ɓaari
Kamɓe Ɓaari
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ɓaari
Aɗa Ɓaari
Ombo Ɓaari
Eɗen Ɓaari
Emin Ɓaari
Oɗon Ɓaari
Eɓe Ɓaari
Timmungal tataɗal
Mi Ɓaariima
A Ɓaariima
O Ɓaariima
En Ɓaariima
Min Ɓaariima
On Ɓaariima
Ɓe Ɓaariima

Jogorngal nayaɓal
Miin Ɓaarotoo
Aan Ɓaarotoo
Kaŋko Ɓaarotoo
Enen Ɓaarotoo
Minen Ɓaarotoo
Onon Ɓaarotoo
Kamɓe Ɓaarotoo
Jogorngal tataɓal
Mi Ɓaaroto
A Ɓaaroto
O Ɓaaroto
En Ɓaaroto
Min Ɓaaroto
On Ɓaaroto
Ɓe Ɓaaroto
Jogorngal ɗimmal
Mi Ɓaaroo
Ɓaar-ɗaa
O Ɓaaroo
Ɓaar-ɗen
Min Ɓaaroo
Ɓaar-ɗon
Ɓe Ɓaaroo
Jogorngal gadanal
Yo mi Ɓaaro
Yo a Ɓaaro
Yo o Ɓaaro
Yo en Ɓaaro
Yo min Ɓaaro
Yo on Ɓaaro
Yo ɓe Ɓaaro

Inɗe ceekaaɗe e Ɓaaraade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ɓaaraade

Ɓaariiɗo Ɓaariiɓe Ɓaarotooɗo Ɓaarotooɓe Ɓaarorgal Ɓaarorɗe Ɓaaragol Ɓaarali Ɓaarol Ɓaari
Ɓaardi Ɓaarri Ɓaarɗi Ɓaarannde Ɓaaranɗe Ɓaaroore Ɓaarooje Ɓaaro Ɓaare Ɓaarre
Ɓaare

Inɗe ceekaaɗe e Ɓaaraade jahduɗe pelle inɗeƁaaraade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ɓaaraade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ɓaaraade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ɓaaraade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƁaaraadeCeerno amadaliw ɓeydani en Ɓaaraade e deftere ndee.