A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Yorde

Yorde

Yorde ko Daande Baɗowal

Yorde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Reegde e ɓanndu saama, wonande comcom bayngol no tuuba nii

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Yorde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi yor
A yor
O yor
En njor
Min njor
On njor
Ɓe njor
Timmungal ɗimmal
njor-mi
njor-ɗaa
O yori
njor-ɗen
Min njori
njor-ɗon
Ɓe njori
Timmungal ɗimmal
Miin yori
Aan yori
Kaŋko yori
Enen njori
Minen njori
Onon njori
Kamɓe njori
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe yori
Aɗa yori
Ombo yori
Eɗen njori
Emin njori
Oɗon njori
Eɓe njori
Timmungal tataɗal
Mi yorii
A yorii
O yorii
En njorii
Min njorii
On njorii
Ɓe njorii

Jogorngal nayaɓal
Miin yorata
Aan yorata
Kaŋko yorata
Enen njorata
Minen njorata
Onon njorata
Kamɓe njorata
Jogorngal tataɓal
Mi yorat
A yorat
O yorat
En njorat
Min njorat
On njorat
Ɓe njorat
Jogorngal ɗimmal
Mi yora
njoraa
O yora
njoren
Min njora
njoron
Ɓe njora
Jogorngal gadanal
Yo mi yor
Yo a yor
Yo o yor
Yo en njor
Yo min njor
Yo on njor
Yo ɓe njor

Inɗe ceekaaɗe e Yorde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Yorde

joroowo yorooɓe jorɗo yorɓe jorirgal jorirɗe joral jore jorgol jorli
jorol jori njordi njorri jorɗi yorannde joranɗe yoroore jorooje yoro
jore yorre jore

Inɗe ceekaaɗe e Yorde jahduɗe pelle inɗe

joroowo o njorooba ba njoroori ndi jorowol ngol njorooka ka njorooki ki njorooru ndu jorokal kal jorowal ngal jorowel ngel
njoroongo ngo njoroore nde njoroongu ngu njoroonge nge njorowum ɗum njorowam ɗam yorooɓe ɓe jorooɗe ɗe jorooɗi ɗi njorokon kon


Yorde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Yorde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Yorde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Yorde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e YordeCeerno amadaliw ɓeydani en Yorde e deftere ndee.