A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Yeedde

Yeedde

Yeedde ko Daande Baɗowal

Yeedde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Jooɗaade walla daraade walla nii lelaade waasa waɗde hay batte
Deeƴde,

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Yeedde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi yeed
A yeed
O yeed
En njeed
Min njeed
On njeed
Ɓe njeed
Timmungal ɗimmal
njeed-mi
njeed-ɗaa
O yeedi
njeed-ɗen
Min njeedi
njeed-ɗon
Ɓe njeedi
Timmungal ɗimmal
Miin yeedi
Aan yeedi
Kaŋko yeedi
Enen njeedi
Minen njeedi
Onon njeedi
Kamɓe njeedi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe yeedi
Aɗa yeedi
Ombo yeedi
Eɗen njeedi
Emin njeedi
Oɗon njeedi
Eɓe njeedi
Timmungal tataɗal
Mi yeedii
A yeedii
O yeedii
En njeedii
Min njeedii
On njeedii
Ɓe njeedii

Jogorngal nayaɓal
Miin yeedata
Aan yeedata
Kaŋko yeedata
Enen njeedata
Minen njeedata
Onon njeedata
Kamɓe njeedata
Jogorngal tataɓal
Mi yeedat
A yeedat
O yeedat
En njeedat
Min njeedat
On njeedat
Ɓe njeedat
Jogorngal ɗimmal
Mi yeeda
njeedaa
O yeeda
njeeden
Min njeeda
njeedon
Ɓe njeeda
Jogorngal gadanal
Yo mi yeed
Yo a yeed
Yo o yeed
Yo en njeed
Yo min njeed
Yo on njeed
Yo ɓe njeed

Inɗe ceekaaɗe e Yeedde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Yeedde

jeedoowo yeedooɓe jeedɗo yeedɓe jeedirgal jeedirɗe jeedal jeede jeedgol jeedli
jeedol jeedi njeeddi njeedri jeedɗi yeedannde jeedanɗe yeedoore jeedooje yeedo
jeede yeedre jeede

Inɗe ceekaaɗe e Yeedde jahduɗe pelle inɗe

jeedoowo o njeedooba ba njeedoori ndi jeedowol ngol njeedooka ka njeedooki ki njeedooru ndu jeedokal kal jeedowal ngal jeedowel ngel
njeedoongo ngo njeedoore nde njeedoongu ngu njeedoonge nge njeedowum ɗum njeedowam ɗam yeedooɓe ɓe jeedooɗe ɗe jeedooɗi ɗi njeedokon kon


Yeedde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Yeedde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Yeedde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Yeedde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e YeeddeCeerno amadaliw ɓeydani en Yeedde e deftere ndee.