A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Wuufde

Wuufde

Wuufde ko Daande Baɗowal

Wuufde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Waɗde e nder hunuko mum woppa ɗoon, moɗaani, wukkitaani

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Wuufde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi wuuf
A wuuf
O wuuf
En nguuf
Min nguuf
On nguuf
Ɓe nguuf
Timmungal ɗimmal
nguuf-mi
nguuf-ɗaa
O wuufi
nguuf-ɗen
Min nguufi
nguuf-ɗon
Ɓe nguufi
Timmungal ɗimmal
Miin wuufi
Aan wuufi
Kaŋko wuufi
Enen nguufi
Minen nguufi
Onon nguufi
Kamɓe nguufi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe wuufi
Aɗa wuufi
Ombo wuufi
Eɗen nguufi
Emin nguufi
Oɗon nguufi
Eɓe nguufi
Timmungal tataɗal
Mi wuufii
A wuufii
O wuufii
En nguufii
Min nguufii
On nguufii
Ɓe nguufii

Jogorngal nayaɓal
Miin wuufata
Aan wuufata
Kaŋko wuufata
Enen nguufata
Minen nguufata
Onon nguufata
Kamɓe nguufata
Jogorngal tataɓal
Mi wuufat
A wuufat
O wuufat
En nguufat
Min nguufat
On nguufat
Ɓe nguufat
Jogorngal ɗimmal
Mi wuufa
nguufaa
O wuufa
nguufen
Min nguufa
nguufon
Ɓe nguufa
Jogorngal gadanal
Yo mi wuuf
Yo a wuuf
Yo o wuuf
Yo en nguuf
Yo min nguuf
Yo on nguuf
Yo ɓe nguuf

Inɗe ceekaaɗe e Wuufde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Wuufde

guufoowo wuufooɓe guufɗo wuufɓe guufirgal guufirɗe guufal guufe guufgol guufli
guufol guufi nguufdi nguufri guufɗi wuufannde guufanɗe wuufoore guufooje wuufo
guufe wuufre guufe

Inɗe ceekaaɗe e Wuufde jahduɗe pelle inɗe

guufoowo o nguufooba ba nguufoori ndi guufowol ngol nguufooka ka nguufooki ki nguufooru ndu guufokal kal guufowal ngal guufowel ngel
nguufoongo ngo nguufoore nde nguufoongu ngu nguufoonge nge nguufowum ɗum nguufowam ɗam wuufooɓe ɓe guufooɗe ɗe guufooɗi ɗi nguufokon kon


Wuufde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Wuufde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Wuufde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Wuufde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WuufdeCeerno amadaliw ɓeydani en Wuufde e deftere ndee.