Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Wullaade

Wullaade

Wullaade ko Daande baɗotoongal

Wullaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Tintinde maayde

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Wullaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi wulli
A wulli
O wulli
En ngulli
Min ngulli
On ngulli
Ɓe ngulli
Timmungal ɗimmal
ngullii-mi
ngulli-ɗaa
O wullii
ngulli-ɗen
Min ngullii
ngulli-ɗon
Ɓe ngullii
Timmungal ɗimmal
Miin wullii
Aan wullii
Kaŋko wullii
Enen ngullii
Minen ngullii
Onon ngullii
Kamɓe ngullii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe wullii
Aɗa wullii
Ombo wullii
Eɗen ngullii
Emin ngullii
Oɗon ngullii
Eɓe ngullii
Timmungal tataɗal
Mi wulliima
A wulliima
O wulliima
En ngulliima
Min ngulliima
On ngulliima
Ɓe ngulliima

Jogorngal nayaɓal
Miin wullotoo
Aan wullotoo
Kaŋko wullotoo
Enen ngullotoo
Minen ngullotoo
Onon ngullotoo
Kamɓe ngullotoo
Jogorngal tataɓal
Mi wulloto
A wulloto
O wulloto
En ngulloto
Min ngulloto
On ngulloto
Ɓe ngulloto
Jogorngal ɗimmal
Mi wulloo
ngullo-ɗaa
O wulloo
ngullo-ɗen
Min ngulloo
ngullo-ɗon
Ɓe ngulloo
Jogorngal gadanal
Yo mi wullo
Yo a wullo
Yo o wullo
Yo en ngullo
Yo min ngullo
Yo on ngullo
Yo ɓe ngullo

Inɗe ceekaaɗe e Wullaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Wullaade

gulliiɗo wulliiɓe gullotooɗo wullotooɓe gullorgal gullorɗe gullagol gullali gullol gulli
ngullidi ngulliri gulliɗi wullannde gullanɗe wulloore gullooje wullo gulle wullere
gulle

Inɗe ceekaaɗe e Wullaade jahduɗe pelle inɗeWullaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Wullaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Wullaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Wullaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WullaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Wullaade e deftere ndee.