A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Woocde

Woocde

Woocde ko Daande Baɗowal

Woocde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ɓorde haako

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Woocde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi wooc
A wooc
O wooc
En ngooc
Min ngooc
On ngooc
Ɓe ngooc
Timmungal ɗimmal
ngooc-mi
ngooc-ɗaa
O wooci
ngooc-ɗen
Min ngooci
ngooc-ɗon
Ɓe ngooci
Timmungal ɗimmal
Miin wooci
Aan wooci
Kaŋko wooci
Enen ngooci
Minen ngooci
Onon ngooci
Kamɓe ngooci
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe wooci
Aɗa wooci
Ombo wooci
Eɗen ngooci
Emin ngooci
Oɗon ngooci
Eɓe ngooci
Timmungal tataɗal
Mi woocii
A woocii
O woocii
En ngoocii
Min ngoocii
On ngoocii
Ɓe ngoocii

Jogorngal nayaɓal
Miin woocata
Aan woocata
Kaŋko woocata
Enen ngoocata
Minen ngoocata
Onon ngoocata
Kamɓe ngoocata
Jogorngal tataɓal
Mi woocat
A woocat
O woocat
En ngoocat
Min ngoocat
On ngoocat
Ɓe ngoocat
Jogorngal ɗimmal
Mi wooca
ngoocaa
O wooca
ngoocen
Min ngooca
ngoocon
Ɓe ngooca
Jogorngal gadanal
Yo mi wooc
Yo a wooc
Yo o wooc
Yo en ngooc
Yo min ngooc
Yo on ngooc
Yo ɓe ngooc

Inɗe ceekaaɗe e Woocde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Woocde

goocoowo woocooɓe goocɗo woocɓe goocirgal goocirɗe goocal gooce goocgol goocli
goocol gooci ngoocdi ngoocri goocɗi woocannde goocanɗe woocoore goocooje wooco
gooce woocre gooce

Inɗe ceekaaɗe e Woocde jahduɗe pelle inɗe

goocoowo o ngoocooba ba ngoocoori ndi goocowol ngol ngoocooka ka ngoocooki ki ngoocooru ndu goocokal kal goocowal ngal goocowel ngel
ngoocoongo ngo ngoocoore nde ngoocoongu ngu ngoocoonge nge ngoocowum ɗum ngoocowam ɗam woocooɓe ɓe goocooɗe ɗe goocooɗi ɗi ngoocokon kon


Woocde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Woocde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Woocde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Woocde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WoocdeCeerno amadaliw ɓeydani en Woocde e deftere ndee.