Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ɓoortaade

Ɓoortaade

Ɓoortaade ko Daande baɗotoongal

Ɓoortaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ɓoor/t/aa/de
Ittude ko waɗtinoo ko wayi no comci nii
Ina wiyee ɓooraade

Ɓeydan "Ɓoortaade" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Ɓoortaade" - Ɓeydan "Ɓoortaade" winndannde


Firlito baɗal : Ɓoortaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi Ɓoorti
A Ɓoorti
O Ɓoorti
En Ɓoorti
Min Ɓoorti
On Ɓoorti
Ɓe Ɓoorti
Timmungal ɗimmal
Ɓoortii-mi
Ɓoorti-ɗaa
O Ɓoortii
Ɓoorti-ɗen
Min Ɓoortii
Ɓoorti-ɗon
Ɓe Ɓoortii
Timmungal ɗimmal
Miin Ɓoortii
Aan Ɓoortii
Kaŋko Ɓoortii
Enen Ɓoortii
Minen Ɓoortii
Onon Ɓoortii
Kamɓe Ɓoortii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ɓoortii
Aɗa Ɓoortii
Ombo Ɓoortii
Eɗen Ɓoortii
Emin Ɓoortii
Oɗon Ɓoortii
Eɓe Ɓoortii
Timmungal tataɗal
Mi Ɓoortiima
A Ɓoortiima
O Ɓoortiima
En Ɓoortiima
Min Ɓoortiima
On Ɓoortiima
Ɓe Ɓoortiima

Jogorngal nayaɓal
Miin Ɓoortotoo
Aan Ɓoortotoo
Kaŋko Ɓoortotoo
Enen Ɓoortotoo
Minen Ɓoortotoo
Onon Ɓoortotoo
Kamɓe Ɓoortotoo
Jogorngal tataɓal
Mi Ɓoortoto
A Ɓoortoto
O Ɓoortoto
En Ɓoortoto
Min Ɓoortoto
On Ɓoortoto
Ɓe Ɓoortoto
Jogorngal ɗimmal
Mi Ɓoortoo
Ɓoorto-ɗaa
O Ɓoortoo
Ɓoorto-ɗen
Min Ɓoortoo
Ɓoorto-ɗon
Ɓe Ɓoortoo
Jogorngal gadanal
Yo mi Ɓoorto
Yo a Ɓoorto
Yo o Ɓoorto
Yo en Ɓoorto
Yo min Ɓoorto
Yo on Ɓoorto
Yo ɓe Ɓoorto

Inɗe ceekaaɗe e Ɓoortaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ɓoortaade

Ɓoortiiɗo Ɓoortiiɓe Ɓoortotooɗo Ɓoortotooɓe Ɓoortorgal Ɓoortorɗe Ɓoortagol Ɓoortali Ɓoortol Ɓoorti
Ɓoortidi Ɓoortiri Ɓoortiɗi Ɓoortannde Ɓoortanɗe Ɓoortoore Ɓoortooje Ɓoorto Ɓoorte Ɓoortere
Ɓoorte

Inɗe ceekaaɗe e Ɓoortaade jahduɗe pelle inɗe



Ɓoortaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ɓoortaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ɓoortaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ɓoortaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e Ɓoortaade



Ceerno amadaliw ɓeydani en Ɓoortaade e deftere ndee.