A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Tottude

Tottude

Tottude ko Daande Baɗowal

Tottude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Weeɗde, yettinirde junngo

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Tottude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi tottu
A tottu
O tottu
En tottu
Min tottu
On tottu
Ɓe tottu
Timmungal ɗimmal
tottu-mi
tottu-ɗaa
O totti
tottu-ɗen
Min totti
tottu-ɗon
Ɓe totti
Timmungal ɗimmal
Miin totti
Aan totti
Kaŋko totti
Enen totti
Minen totti
Onon totti
Kamɓe totti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe totti
Aɗa totti
Ombo totti
Eɗen totti
Emin totti
Oɗon totti
Eɓe totti
Timmungal tataɗal
Mi tottii
A tottii
O tottii
En tottii
Min tottii
On tottii
Ɓe tottii

Jogorngal nayaɓal
Miin tottata
Aan tottata
Kaŋko tottata
Enen tottata
Minen tottata
Onon tottata
Kamɓe tottata
Jogorngal tataɓal
Mi tottat
A tottat
O tottat
En tottat
Min tottat
On tottat
Ɓe tottat
Jogorngal ɗimmal
Mi totta
tottaa
O totta
totten
Min totta
totton
Ɓe totta
Jogorngal gadanal
Yo mi tottu
Yo a tottu
Yo o tottu
Yo en tottu
Yo min tottu
Yo on tottu
Yo ɓe tottu

Inɗe ceekaaɗe e Tottude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Tottude

tottoowo tottooɓe tottuɗo tottuɓe tottirgal tottirɗe tottal totte tottugol tottuli
tottol totti tottidi tottiri tottiɗi tottannde tottanɗe tottoore tottooje totto
totte tottere totte

Inɗe ceekaaɗe e Tottude jahduɗe pelle inɗe

tottoowo o tottooba ba tottoori ndi tottowol ngol tottooka ka tottooki ki tottooru ndu tottokal kal tottowal ngal tottowel ngel
tottoongo ngo tottoore nde tottoongu ngu tottoonge nge tottowum ɗum tottowam ɗam tottooɓe ɓe tottooɗe ɗe tottooɗi ɗi tottokon kon


Tottude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Tottude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Tottude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Tottude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e TottudeCeerno amadaliw ɓeydani en Tottude e deftere ndee.