A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Luuti

Luuti o / Luuteeɓe ɓe

Luuti ko Innde renndinnde

Luuti ina waawi ɓaggeede e fannu Renndo.

Teelal Luuti ko Luuti, keewal mum ko Luuteeɓe.

Firo

Jibinaaɗo caggal maayde baaba mum

Ɓeydou firo woɗngo

Luuti e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Luuti e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Luuti

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Luuti

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e LuutiCeerno amadaliw ɓeydani en Luuti e deftere ndee.