A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Laasde

Laasde

Laasde ko Daande Baɗowal

Laasde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Tirde dimngal rewna ɓoggol tirdungol les laaci, dow kuuwtol daabaa dimnduɗo o mbele dimngal ngal waasa saamde

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Laasde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi laas
A laas
O laas
En laas
Min laas
On laas
Ɓe laas
Timmungal ɗimmal
laas-mi
laas-ɗaa
O laasi
laas-ɗen
Min laasi
laas-ɗon
Ɓe laasi
Timmungal ɗimmal
Miin laasi
Aan laasi
Kaŋko laasi
Enen laasi
Minen laasi
Onon laasi
Kamɓe laasi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe laasi
Aɗa laasi
Ombo laasi
Eɗen laasi
Emin laasi
Oɗon laasi
Eɓe laasi
Timmungal tataɗal
Mi laasii
A laasii
O laasii
En laasii
Min laasii
On laasii
Ɓe laasii

Jogorngal nayaɓal
Miin laasata
Aan laasata
Kaŋko laasata
Enen laasata
Minen laasata
Onon laasata
Kamɓe laasata
Jogorngal tataɓal
Mi laasat
A laasat
O laasat
En laasat
Min laasat
On laasat
Ɓe laasat
Jogorngal ɗimmal
Mi laasa
laasaa
O laasa
laasen
Min laasa
laason
Ɓe laasa
Jogorngal gadanal
Yo mi laas
Yo a laas
Yo o laas
Yo en laas
Yo min laas
Yo on laas
Yo ɓe laas

Inɗe ceekaaɗe e Laasde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Laasde

laasoowo laasooɓe laasɗo laasɓe laasirgal laasirɗe laasal laase laasgol laasli
laasol laasi laasdi laasri laasɗi laasannde laasanɗe laasoore laasooje laaso
laase laasre laase

Inɗe ceekaaɗe e Laasde jahduɗe pelle inɗe

laasoowo o laasooba ba laasoori ndi laasowol ngol laasooka ka laasooki ki laasooru ndu laasokal kal laasowal ngal laasowel ngel
laasoongo ngo laasoore nde laasoongu ngu laasoonge nge laasowum ɗum laasowam ɗam laasooɓe ɓe laasooɗe ɗe laasooɗi ɗi laasokon kon


Laasde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Laasde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Laasde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Laasde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e LaasdeCeerno amadaliw ɓeydani en Laasde e deftere ndee.