A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Losde

Losde

Losde ko Daande Baɗowal

Losde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Tampude haa ɓurta

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Losde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi los
A los
O los
En los
Min los
On los
Ɓe los
Timmungal ɗimmal
los-mi
los-ɗaa
O losi
los-ɗen
Min losi
los-ɗon
Ɓe losi
Timmungal ɗimmal
Miin losi
Aan losi
Kaŋko losi
Enen losi
Minen losi
Onon losi
Kamɓe losi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe losi
Aɗa losi
Ombo losi
Eɗen losi
Emin losi
Oɗon losi
Eɓe losi
Timmungal tataɗal
Mi losii
A losii
O losii
En losii
Min losii
On losii
Ɓe losii

Jogorngal nayaɓal
Miin losata
Aan losata
Kaŋko losata
Enen losata
Minen losata
Onon losata
Kamɓe losata
Jogorngal tataɓal
Mi losat
A losat
O losat
En losat
Min losat
On losat
Ɓe losat
Jogorngal ɗimmal
Mi losa
losaa
O losa
losen
Min losa
loson
Ɓe losa
Jogorngal gadanal
Yo mi los
Yo a los
Yo o los
Yo en los
Yo min los
Yo on los
Yo ɓe los

Inɗe ceekaaɗe e Losde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Losde

losoowo losooɓe losɗo losɓe losirgal losirɗe losal lose losgol losli
losol losi losdi losri losɗi losannde losanɗe losoore losooje loso
lose losre lose

Inɗe ceekaaɗe e Losde jahduɗe pelle inɗe

losoowo o losooba ba losoori ndi losowol ngol losooka ka losooki ki losooru ndu losokal kal losowal ngal losowel ngel
losoongo ngo losoore nde losoongu ngu losoonge nge losowum ɗum losowam ɗam losooɓe ɓe losooɗe ɗe losooɗi ɗi losokon kon


Losde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Losde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Losde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Losde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e LosdeCeerno amadaliw ɓeydani en Losde e deftere ndee.