A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Woorde

Woorde

Woorde ko Daande Baɗowal

Woorde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Selde, waasde fottude e mo tiindii o

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Woorde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi woor
A woor
O woor
En ngoor
Min ngoor
On ngoor
Ɓe ngoor
Timmungal ɗimmal
ngoor-mi
ngoor-ɗaa
O woori
ngoor-ɗen
Min ngoori
ngoor-ɗon
Ɓe ngoori
Timmungal ɗimmal
Miin woori
Aan woori
Kaŋko woori
Enen ngoori
Minen ngoori
Onon ngoori
Kamɓe ngoori
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe woori
Aɗa woori
Ombo woori
Eɗen ngoori
Emin ngoori
Oɗon ngoori
Eɓe ngoori
Timmungal tataɗal
Mi woorii
A woorii
O woorii
En ngoorii
Min ngoorii
On ngoorii
Ɓe ngoorii

Jogorngal nayaɓal
Miin woorata
Aan woorata
Kaŋko woorata
Enen ngoorata
Minen ngoorata
Onon ngoorata
Kamɓe ngoorata
Jogorngal tataɓal
Mi woorat
A woorat
O woorat
En ngoorat
Min ngoorat
On ngoorat
Ɓe ngoorat
Jogorngal ɗimmal
Mi woora
ngooraa
O woora
ngooren
Min ngoora
ngooron
Ɓe ngoora
Jogorngal gadanal
Yo mi woor
Yo a woor
Yo o woor
Yo en ngoor
Yo min ngoor
Yo on ngoor
Yo ɓe ngoor

Inɗe ceekaaɗe e Woorde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Woorde

gooroowo woorooɓe goorɗo woorɓe goorirgal goorirɗe gooral goore goorgol goorli
goorol goori ngoordi ngoorri goorɗi woorannde gooranɗe wooroore goorooje wooro
goore woorre goore

Inɗe ceekaaɗe e Woorde jahduɗe pelle inɗe

gooroowo o ngoorooba ba ngooroori ndi goorowol ngol ngoorooka ka ngoorooki ki ngoorooru ndu goorokal kal goorowal ngal goorowel ngel
ngooroongo ngo ngooroore nde ngooroongu ngu ngooroonge nge ngoorowum ɗum ngoorowam ɗam woorooɓe ɓe goorooɗe ɗe goorooɗi ɗi ngoorokon kon


Woorde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Woorde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Woorde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Woorde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WoordeCeerno amadaliw ɓeydani en Woorde e deftere ndee.