A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Yaawde

Yaawde

Yaawde ko Daande Baɗowal

Yaawde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Gasnude law. Waasde leelde

Ɓeydan "Yaawde" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Yaawde" - Ɓeydan "Yaawde" winndannde


Firlito baɗal : Yaawde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi yaaw
A yaaw
O yaaw
En njaaw
Min njaaw
On njaaw
Ɓe njaaw
Timmungal ɗimmal
njaaw-mi
njaaw-ɗaa
O yaawi
njaaw-ɗen
Min njaawi
njaaw-ɗon
Ɓe njaawi
Timmungal ɗimmal
Miin yaawi
Aan yaawi
Kaŋko yaawi
Enen njaawi
Minen njaawi
Onon njaawi
Kamɓe njaawi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe yaawi
Aɗa yaawi
Ombo yaawi
Eɗen njaawi
Emin njaawi
Oɗon njaawi
Eɓe njaawi
Timmungal tataɗal
Mi yaawii
A yaawii
O yaawii
En njaawii
Min njaawii
On njaawii
Ɓe njaawii

Jogorngal nayaɓal
Miin yaawata
Aan yaawata
Kaŋko yaawata
Enen njaawata
Minen njaawata
Onon njaawata
Kamɓe njaawata
Jogorngal tataɓal
Mi yaawat
A yaawat
O yaawat
En njaawat
Min njaawat
On njaawat
Ɓe njaawat
Jogorngal ɗimmal
Mi yaawa
njaawaa
O yaawa
njaawen
Min njaawa
njaawon
Ɓe njaawa
Jogorngal gadanal
Yo mi yaaw
Yo a yaaw
Yo o yaaw
Yo en njaaw
Yo min njaaw
Yo on njaaw
Yo ɓe njaaw

Inɗe ceekaaɗe e Yaawde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
jaawoowo Oon gonɗo e yaawde oo.
yaawooɓe Ɓeen wonɓe e yaawde ɓee.
jaawɗo Oon baɗɗo gollal yaawde haa gayni oo.
yaawɓe Ɓeen waɗɓe gollal yaawdehaa ngayni ɓee.
jaawirgal Kuwtorgal gollal yaawde
jaawirɗe Kuwtorde gollal yaawde
jaawgol Mbaydi gollal yaawde ndi.
jaawli Mbaydiiji gollal yaawde ɗi.
yaawannde Gollal yaawde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni yaawannde
jaawanɗe Keewal yaawannde

Inɗe ceekaaɗe e Yaawde

jaawoowo yaawooɓe jaawɗo yaawɓe jaawirgal jaawirɗe jaawal jaawe jaawgol jaawli
jaawol jaawi njaawdi njaawri jaawɗi yaawannde jaawanɗe yaawoore jaawooje yaawo
jaawe yaawre jaawe

Inɗe ceekaaɗe e Yaawde jahduɗe pelle inɗe

jaawoowo o njaawooba ba njaawoori ndi jaawowol ngol njaawooka ka njaawooki ki njaawooru ndu jaawokal kal jaawowal ngal jaawowel ngel
njaawoongo ngo njaawoore nde njaawoongu ngu njaawoonge nge njaawowum ɗum njaawowam ɗam yaawooɓe ɓe jaawooɗe ɗe jaawooɗi ɗi njaawokon kon


Yaawde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Yaawde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Yaawde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Yaawde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e YaawdeCeerno amadaliw ɓeydani en Yaawde e deftere ndee.